Annonse

En av disse skal hedres med to-millionersprisen Årets Ladejarl

– Vi leter etter den ene som utmerker seg. Det er ikke en enkel oppgave når alle topp ti-kandidatene, hver for seg, fortjener ære og belønning for sitt verdibaserte arbeid. Jeg blir enormt inspirert og ydmyk når jeg leser om de nominertes lidenskap og det de har gjort for å skape varmere samfunn og hjelpe andre, sier Odd Reitan.

Hedersbetegnelsen Årets Ladejarl og to millioner kroner gis i år for åttende gang.

De topp-ti nominerte er CEO i Fotoware og tidligere leder i ODA-Nettverket Anne Gretland, daglig leder i MAK og MinMentor Javad Mushtaq, leder og grunnlegger av Dråpen i Havet Trude Jacobsen, daglig leder og grunnlegger i Aktiv mot Kreft Helle Aanesen, gründer av Fuelbox Berta Lende Røed, initiativtaker for Bydelsmødre Norge Nasreen Begum, stifter av Dale Oen Experience Robin Dale Oen, bestyrer for Rørosmeieriet Trond Lund, toppidrettsutøver Birgit Skarstein og co-founder av Blueye Robotics Christine Spiten.

De topp-ti nominerte til to-millioners prisen Årets Ladejarl: 

Trond Lund

Trond er meieribestyrer for Rørosmeieriet hvor kombinasjon av verdibasert ledelse, strategisk markedsorientering, endringsvilje og gjennomføringsevne har tatt det lille, økologiske distriksmeieriet fra en usikker fremtid til prisbelønnet gasellebedrift fire år på rad.

Anne Gretland

Anne har i snart 20 år jobbet med å øke kvinneandelen i IT-bransjen som tidligere leder og grunnlegger av ODA (tidligere ODA-Nettverket). Nettverket ble etablert for å bedre mangfoldet innen teknologi og er Nordens ledende nettverk for kvinner i bransjen. Dette er en møteplass som inspirer kvinner innen tech. 

Javad Mushtaq

Javad er daglig leder og grunnlegger av MAK, en sosial organisasjon som jobber for å fremme interkulturell kompetanse som et konkurransefortrinn i norsk næringsliv. Han er også leder av MinMentor, en organisasjon som jobber med å redusere frafallsraten på videregående skoler.

Trude Jacobsen

Trude er grunnlegger av og leder for Dråpen i Havet, en fleksibel hjelpeorganisasjon med formål å gi umiddelbar og direkte bistand til mennesker på flukt. Hovedfokuset er å hjelpe barn og deres mødre som ankommer Europa. Trude har aktivt brukt sosiale medier og ny teknologi for å fortelle flyktningenes historier og gi dem et ansikt.

Helle Aanesen

Helle etablerte Aktiv mot Kreft sammen med Grete Waitz i 2007. Stiftelsen søker å gi kreftpasienter best mulig tilrettelegging for fysisk aktivitet både under og etter kreftbehandling. Helles engasjement har til nå resultert i 17 Pusterom på kreftsykehus i Norge, omfattende forskning på fysisk aktivitet og kreft. Aktiv mot Kreft utdanner AKTIV instruktører i samarbeid med Norges Idrettshøgskole og Oslo universitetssykehus.

Berta Lende Røed

Etablerte FuelBox i 2013. Fuelbox er et verktøy for å utvikle og styrke mennesker og deres relasjoner på ulike arenaer i samfunnet. Hennes visjon er å bringe mennesker sammen og bidra til mer nysgjerrighet, nærvær og samhold i våre hjem, barnehager, skoler og arbeidsplasser.

Nasreen Begum

Nasreen er initiativtaker for Bydelsmødre Norge. Organisasjonen rekrutterer ressurssterke kvinner, primært med etnisk minoritetsbakgrunn, som går igjennom et opplæringsprogram om temaer som foreldreskap, arbeid og helse. Som frivillige bydelsmødrene bidrar de deretter til å skape tillit og bygge bro mellom hjemmeværende minoritetskvinner og lokalsamfunnet. Nasreen jobber som leder for organisasjonen som stadig etablerer seg på nye steder i Norge.

Robin Dale Oen

Stifter av Dale Oen Experience, en mestringsorganisasjon for barn og unge. Organisasjonen er samfunnsbyggende, med en visjon om å kombinere mestring og praktisk læring for barn og unge med næringsliv, skole og samfunnsnettverket ellers.

Birgit Skarstein

Birgit Skarstein er mer enn en toppidrettsutøver. Med tydelige verdier og sterkt samfunnsengasjement setter hun agenda langt utenfor idrettene hun deltar i. Som global entreprenør og inspirator benytter hun sin påvirkningskraft til å fronte verdien av et inkluderende fellesskap uavhengig av fysiske og psykiske forutsetninger. Hun er medinitiativtaker til stiftelsen VI, som jobber for integrering av funksjonshemmede i samfunnet.

Christine Spiten

Christine er Co-Founder av Blueye Robotics, utvikler av en undervannsdrone som tilgjengeliggjør havet fra en smarttelefon. Målet er at teknologi settes i samspill med kunnskap, engasjement og handling for å ta vare på havet og bevare det i fremtiden.

 

Annonse
Annonse