prm_gris.jpg

Foto: Colourbox

Innsatsen mot antibiotikaresistens har effekt

Annonse

Overvåkningsprogrammet for antibiotikaresistens (MRSA) hos svin i Norge viser at ingen besetninger testet positivt for bakteriene i 2018.