Annonse
YX ble feilaktig plassert nest nederst på listen i årets forhandlerundersøkelse.

YX rammet av rapportblunder

«Skandale» er et ord som går igjen når bransjefolk skal beskrive glippen som ble gjort i forbindelse med årets forhandlerundersøkelse.

Forhandlerundersøkelsen utføres av KMC på oppdrag for Virke KBS, og skal avdekke i hvilken grad forhandlerne har tillit til og føler seg ivaretatt av kjedene de tilhører. I presentasjonen, som fant sted under Virke KBS-konferansen i Barcelona, gikk det frem at YX hadde falt helt fra toppen til nest siste plass i den innbyrdes rangeringen av selskapene. Nedgangen innebar øyensynlig det største tillitsfallet i en kjede fra ett år til det neste i undersøkelsens historie. Men tallene var feil.

KMC stokket om på YX og YX 7-Eleven i rangeringen, og i realiteten har YX bare falt fra første- til andreplass på listen – stadig med svært gode skussmål fra forhandlerne sine.

Dermed måtte YX-sjef Thor Kristian Korsvold svare for tall som over hodet ikke hadde rot i virkeligheten, og som naturlig nok skapte uro i YX-leiren.

– Jeg er lettet over at virkeligheten ikke ser slik ut som den først ble presentert. Samtidig må jeg si det er sterkt beklagelig at en slik feil kan forekomme, sier Korsvold til Dagligvarehandelen.

– Hva tenker du om undersøkelsen nå?

– Jeg har ikke fått rapporten selv ennå, så jeg vil vente med å kommentere tallene til jeg har fått anleding til å granske dem. Men som jeg sa mandag, er vår ambisjon å være den beste samarbeidspartneren for selveiere i Norge, og vi ønsker å lære og videreutvikle oss sammen med dem. Selv om undersøkelsen viser en tilbakegang, opplever vi fortsatt en god dialog med forhandlerne, understreker YX-sjefen.

I KMC er de dypt ulykkelige over tabben og følgene den har fått.

– Dette skyldes en ren menneskelig feil som beklages hundre prosent, og KMC tar det fulle ansvaret for dette, sier Bastian Lie-Nielsen, som sto for presentasjonen på Virke KBS-konferansen.

– Det riktige er at YX har gått ned på alle variabler, men siden de har ligget så høyt tidligere, er de fortsatt nesten på topp. Men nedgangen er altså langt mindre dramatisk enn det som først ble kommunisert. YX har fortsatt gode relasjoner til selveierne, understreker Lie-Nielsen.

YX har faktisk kommet best ut av samtlige forhandlerundersøkelser siden 2014, frem til i år, da Best snek seg så vidt foran.

– I fjor hadde dere feil i tallmaterialet fra Esso. I år har dere byttet om på rangeringen av to kjeder. Kan vi fortsatt ha tillit til forhandlerundersøkelsen?

– Jeg skjønner at du spør. Det som sendes ut, skal naturligvis være helt korrekt, men det er menneskelig å gjøre feil. Og vi må skille på nyhetsverdien av rangeringen, og hva undersøkelsen brukes til. Nå står vi midt i kampens hete hvor det er formidlet feil informasjon, men i det daglige benyttes den av kjedene for å bli bedre. I så måte er undersøkelsen stadig et like godt verktøy.

– Men kan vi stole på tallene?

– Det er bare to navn som har byttet plass. Alle de andre statistiske dataene er nå ettergått og garantert korrekte, bedyrer Bastian Lie-Nielsen i KMC.

 

 

Annonse
Annonse