Extra Leker mener slagordene er for like, og mener kunder blander kjedene eller tror at Coop og Extra Leker har et kommersielt samarbeid. Foto: Skjermdump fra konkurranseutvalget.no

Extra Leker mener Coop har kopiert slagordet deres

Publisert: 3. januar 2020 kl 12.02
Oppdatert: 3. januar 2020 kl 13.04

Det er paragraf 25 og 30, som handler om bruk av kjennetegn og slagord i strid med god forretningsskikk og kopiering av slagord, saken gjelder. Saken ble først omtalt av E24.

I denne saken er det Coops slagord «Extra stort utvalg til extra lave priser» det reageres på. Dagligvarekjeden tok i bruk slagordet i 2015. Extra Leker har siden år 2000 brukt slagordet «Extra stort utvalg – Extra lave priser». Det er ordet «til» som skiller slagordene. 

– Dråpen var da de la slagordet inn i logoen, da ble det litt mye. Noen tror at vi er Coop, men det er Coop som har kopiert oss. Så når de selger leketøy i tillegg, måtte vi reagere, sier Extra Leker-eier Erik Osjord Samuelsen til E24, som mener kunder ledes til å tro at det er et kommersielt samarbeid mellom dem og dagligvarekjeden. 

Begrenset utstrekning

Coop uttaler i klagen at markedsføring av leker i Extra-kjeden kun skjer i en meget begrenset utstrekning. De skriver videre at kun en femtedel av butikkene har leker i et omfang som vist gjennom klagers dokumentasjon, mens om lag en fjerdedel av kjedens butikker ikke fører leker. 

– Omsetningskretsen for Extra Leker og Coop Extra må anses overlappende siden mange av Extra-butikkene også selger en god del leker, skriver Konkurranseutvalget. 

Brukt for lang tid

Coop mener Extra Leker har brukt altfor lang tid på å reagere, ettersom kjeden ikke klaget på forvekslingsfaren før 4,5 år etter at Coop begynte å bruke slagordet «Extra stort utvalg til extra lave priser», skriver E24.

– Helt siden oppstarten i 2006 har forretningsideen til Extra vært å ha de billigste varene og det største utvalget, også omtalt som extra stort utvalg til extra lave priser. Vi var ikke klar over at en annen aktør i en annen bransje benyttet seg av det samme slagordet, sier kommunikasjonsrådgiver Silje Verlo Alisøy i Coop til Dagligvarehandelen.

– Når det gjelder Extra Lekers beskyldning om at slagordet deres er kopiert, så er vår oppfatning at Coop har hatt og fremdeles har adgang til å benytte slagordet, som er en ren beskrivelse av Extra sin forretningside.

– Vi er glade

Næringslivets Konkurranseutvalg mener Coops bruk av Extra-slagordet verken er brudd på paragraf 25 eller 30 i markedsføringsloven. 

– Vi er glade for at Næringslivets Konkurranseutvalg har gitt oss medhold og slått fast at vi ikke har overtrådt markedsføringsloven, sier Verlo Alisøy. 

Ledige stillinger – Dagligvarejobb