6 av 10 bønder har ikke råd til nødvendige investeringer.

61,6 prosent av de spurte bøndene svarte at gårdens økonomi ikke gir mulighet til å foreta investeringene det er behov for de neste fem årene, viser en undersøkelse fra AgriAnalyse. Foto: bruev iStock Photos

6 av 10 bønder har ikke råd til nødvendige investeringer

Publisert: 19. november 2022 kl 20.02
Oppdatert: 21. november 2022 kl 09.49

­I en rundspørring, utført av AgriAnalyse på vegne av Landkreditt, oppgir 61,6 prosent av de spurte at gårdens økonomi ikke gir mulighet til å foreta investeringene det er behov for de neste fem årene. 

– Urovekkende utvikling

Konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum, mener utviklingen er urovekkende.  

– Da vi gjennomførte tilsvarende undersøkelse i 2019, var tallet 51,9 prosent. Skal vi fortsatt ha matproduksjon over hele landet, må vi ta denne utviklingen på alvor. Et fremtidsrettet norsk landbruk er helt avhengig av investeringer, sier han. 

Landkreditt ser at matproduksjon over hele landet utfordres av for lave investeringer. Med den økte markedsuroen, er det nå en fare for at forskjellen i investeringsevne kan øke mellom sentrale jordbruksområder og jordbruket i distriktet, skriver banken i en pressemelding. 

Trenger offentlige investeringsmidler

Lønnum er bekymret for at liten mulighet til å investere kan gi et landbruk med manglende utviklings- og produksjonsevne. 

– Trolig vil bonden måtte prioritere å holde driften i gang, men skyve på investeringer. På lengre sikt vil dette føre til at etterslepet i investeringer blir stort og vanskelig å ta igjen. 

Frykter et stort etterslep på investeringer i landbruket.

– Trolig vil bonden måtte prioritere å holde driften i gang, men skyve på investeringer. På lengre sikt vil dette føre til at etterslepet i investeringer blir stort og vanskelig å ta igjen, mener konsernsjef Ole Laurits Lønnum i Landkreditt. Foto: Bjørn H. Stuedal

Han mener tallene fra undersøkelsen aktualiserer behovet for å få på plass gode virkemidler som bidrar til å utløse investeringer og økt matproduksjon i landbruket. 

– Det må være lønnsomt å drive med matproduksjon. Det å ha tilgang til investeringskapital er avgjørende. Derfor trenger vi å få på plass offentlige investeringsvirkemidler, som kan brukes sammen med finansieringen fra bankene, mener banksjefen.

Rammebetingelser

På spørsmål om hva de er mest redde for med tanke på fremtidig drift og lønnsomhet, kunne bøndene krysse av for inntil tre av ti alternativer. 62,5 prosent angir dårligere rammebetingelser som størst bekymringsfaktor, mens 56,3 prosent huket av for manglende investeringskapasitet. 

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – Dagligvarejobb