Annonse
– Bensinstasjonsforhandlere over hele landet melder om et brått omsetningsfall på kort tid som følge av at store deler av samfunnet er stengt ned, forteller Iman Winkelman, leder i Virke Servicehandel.
Virke Servicehandel

Ber om statlige krisetiltak for bensinstasjonene

Tall fra de ulike bomselskapene viser et kraftig stup i trafikken den siste uken. Antall bompasseringer inn mot hovedstaden har gått ned med 39,8 prosent på en uke. I Bergen er nedgangen på 37,9 prosent.

I dialog med bensinstasjonsforhandlere over hele landet, meldes det om et brått omsetningsfall på kort tid som følge av at store deler av samfunnet er stengt ned. Nedgangen tar ifølge Virke Servicehandel form av både redusert drivstoffsalg og en stor reduksjon i butikkomsetningen. Status per nå for bransjen er at:

  • Flere bensinstasjoner har stengt dørene i mangel på kunder.  Flere vil stenge om kort tid.
  • De ulike kjedene er i gang med å permittere eller planlegger for permittering-
  • Kjedene tilpasser bemanningsplaner og vaktlister til en situasjon der omsetningen på kort tid har gått kraftig ned
  • Det gjennomføres endringer i bensinstasjonenes åpningstider i form av kvelds- og nattestenging av virksomheter som vanligvis har åpent døgnet rundt.

2019 ble et svakt år for bensinstasjonsnæringen. Butikkomsetningen falt med 4,2 prosent samtidig som det var en nedgang i salget av drivstoff. Den svake utviklingen for bransjen gjennom fjoråret kan ifølge Virke Servicehandel i stor grad forklares med økningen i antall hel- og delektriske biler på norske veier. I tillegg tiltar konkurransen fra bransjenære konkurrenter innenfor dagligvare og servering. Det var nedgang for samtlige varekategorier med unntak av mat og drikke fra 2018 til 2019.

Iman Winkelman, leder i Virke Servicehandel, konstaterer at 2020 ser ut til å bli et enda verre år for næringen som følge av koronapandemien:

– Det må påregnes nedleggelser og konkurser i bransjen i forlengelsen av at store deler av omsetningen på kort tid har forsvunnet, og som en konsekvens av at også 2019 var et tøft år for bransjen.

På vegne av sine medlemmer i bensinstasjonsnæringen ber Virke Servicehandel nå om at myndighetene stiller opp med krisetiltak «for å berge en bransje som er viktig for å holde hjulene i samfunnet i gang», og som ofte også representerer store arbeidsplasser i små lokalsamfunn.

De konkrete tiltakene Virke har sendt regjeringen på vegne av næringen er:

1. Ettergivelse av årsavgift fra Justervesenet

Virke Servicehandel ber regjeringen sørge for at årsavgift for tilsyn av små og mellomstore målesystem for drivstoffanlegg ikke ilegges eller halveres for 2020. Gebyret medfører en årlig utgift i størrelsesorden 10 000 kroner for en gjennomsnittlig bensinstasjon og medfører en stor kostnad i en krevende tid.

2. Tilskuddsordning i forbindelse med hurtigladetilbud langs vei

Virke Servicehandel ber regjeringen legge til rette for tiltak som kan sikre at bensinstasjonsnæringen ikke går over ende, og som samtidig kommer innbyggerne til gode den dagen korona-krisen er over. Konkret ber vi om at det etableres en tilskuddsordning for hurtigladetilbud som utjevner høye anleggsbidragskostnader i de tilfeller det er lang avstand mellom strømnett og veinett. En slik ordning vil styrke næringens konkurransekraft samtidig som man legger til rette for at målet om at Norge skal bli et lavutslippsamfunn, lar seg realisere. 

3. Reduksjon av merverdiavgift, særavgifter og tollsatser

Vi ber regjeringen vurdere å redusere merverdiavgiftssatsene og fjerne særavgifter som grunnlag for å stimulere forbrukerne til økt konsum.

4. Forhåndsbetaling for leveranser i 2020 til kommuner, offentlig eid virksomhet og andre deler av offentlig sektor

Virke Servicehandel ber regjeringen anmode norske kommuner, offentlig eid virksomhet, direktorat og etater om å inngå avtale om forhåndsbetaling av drivstoff og andre anskaffelser fra servicehandelen. Dette vil være et viktig tiltak for å kompensere for en ekstraordinært krevende likviditetssituasjon blant mange av våre medlemmer. 

I tillegg har Virke på vegne av alle sine medlemmer i handelen foreslått at man reduserer skatt på lønnsinntekter i april, vurderer å redusere merverdiavgiftssatsene og legger om regelverket slik at staten dekker hele arbeidsgiverperioden ved permittering og sykelønn.

Annonse
Annonse