Annonse
Iman Winkelman, leder for Virke Servicehandelen        
Virke Servicehandel

– Stor fare for nedleggelser og konkurser

I en ny rundspørring blant medlemmene svarer drøyt fire av ti spurte at de merker nedgang i etterspørselen som følge av korona-krisen. Nå ber Virke Servicehandel om at regjeringen prioriterer tiltak som også hjelper kiosk- og bensinstasjonsnæringen gjennom krisen.   

Virke har spurt sine medlemmer om konsekvensene av korona-krisen for egen virksomhet. Undersøkelsen ble gjennomført som en endags rundspørring via web 11.mars.

Funnene fra undersøkelsen viser at 42 prosent av medlemmene i Virke Servicehandel opplever nedgang i etterspørselen som en direkte konsekvens av korona-krisen. 27 prosent av de spurte oppgir at de vil ha problemer med å oppfylle kontrakter eller levere varer/tjenester som følger av det pågående virusutbruddet.

Nær en tredjedel av alle spurte (27 prosent) virksomheter i servicehandelsnæringen vurderer å permittere en eller flere medarbeidere.

Dramatisk utvikling fra dag til dag

Virke Servicehandel er i nær dialog med sine medlemmer og følger situasjonen knyttet til den pågående krisesituasjonen tett. Krisen utvikler seg fra dag til dag og det er grunn til å tro at antall virksomheter som vurderer å permittere som følge av koronakrisen stiger ytterligere de nærmeste ukene. 

Både Shell, Deli de Luca og Best-kjeden har på kort varsel avlyst sine årlige kick-off arrangementer denne og neste uke. Mange forhandlere tar også kontakt med Virke for å søke råd om sykefravær, permitteringer og hvordan de skal forholde seg til avtaleforhold der det foreligger en klausul om force Majeure. 

Nattestengte kiosker og bensinstasjoner

Leder av Virke Servicehandel Iman Winkelman er bekymret for hvor lenge næringen vil holde hjulene i gang dersom myndighetenes prognoser slår til.– Dersom store deler av samfunnet stenges ned vil det også få betydelige konsekvenser for kiosk- og bensinstasjonsnæringen i form av helt eller delvis omsetningsbortfall. I tillegg vil mange av bransjens medarbeidere være forhindret fra å stille på jobb som planlagt grunnet stengte barnehager og skoler. I verste fall må virksomheter innen servicehandelen stenge helt. Dette vil være svært dramatisk for en bransje som kjennetegnes av å være tilgjengelig for forbrukerne døgnet rundt, året rundt, sier Winkelman i en pressemelding.

Winkelman har vært i kontakt med flere medlemmer i løpet av dagen som vurderer å stenge bensinstasjonen på kvelds- og nattestid. Dette vurderes som nødvendig for å ha tilgang på nok bemanning til å holde stasjonen oppe på dagtid når kundegrunnlaget er størst. Winkelman tror det kun er et spørsmål om tid før enkelte bensinstasjoner ikke lenger holder åpent 24 timer i døgnet. 

Fare for nedleggelser og konkurser 

2019 ble et svakt år for bensinstasjonene. Bransjens butikkomsetning falt med 4,2 prosent samtidig som det var volumnedgang i drivstoffmarkedet. Korona-krisen medfører betydelig usikkerhet rundt hvordan omsetnings- og fortjenestegrunnlaget utvikler seg i 2020. Iman Winkelman er bekymret for at flere virksomheter innen kiosk- og bensinstasjonsnæringen i verste fall må avvikle egen virksomhet i løpet av 2020 som følge av utfordrende økonomiske tider.

– I verste fall kan kombinasjonen av svak omsetningsutvikling i 2019 og den pågående korona-krisen medføre nedleggelser og konkurser innen servicehandelen. Dette vil være alvorlig for en bransje som ofte representerer store arbeidsplasser i små lokalsamfunn, og som representerer et viktig servicetilbud til norske forbrukere, sier Winkelman.

Krisetiltak 

Virke Servicehandel er gjennom hovedorganisasjonen Virke i nær dialog med myndighetene om krisetiltak tilpasset den pågående situasjonen. I undersøkelsen blant medlemmene av Virke Servicehandel oppgir:

  • 72 prosent av de spurte oppgir at endringer i permitteringsregelverket er til hjelp for egen virksomhet. 
  • 55 prosent av de spurte mener endring i skatteregelverket slik at bedrifter som går med underskudd, kan få tilbakebetalt innbetalt selskapsskatt for tidligere år er viktig for å hjelpe egen virksomhet. 
  • Utsatt betaling av formueskatt trekkes frem som et viktig tiltak blant 41 prosent av de spurte.

Virke Servicehandel krever at regjeringen kommer med krisetiltak som også kommer servicehandelen til gode.

– De som tror at korona-krisen bare rammer enkeltbransjer, tar feil. Hele næringslivet vil ha utfordringer med å opprettholde tilstrekkelig omsetnings- og fortjenestegrunnlaget når store deler av samfunnet berøres av en pandemi. Vi forventer at regjeringen legger frem tiltak som også kommer servicehandelen til gode. Spesielt er det viktig å endre permitteringsregelverket som gjør at lønnskostnadene raskt kan reduseres gjennom krisen. Samtidig bør også myndighetene se på hvordan eksempelvis redusert merverdiavgift og endringer i særavgiftene kan tas i bruk som virkemidler for å holde hjulene til kiosk- og bensinstasjonsnæringen i gang, sier Winkelman.

Annonse
Annonse