Annonse
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la mandag fram den nye regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022. Foto: Torstein Bøe, NTB

Bilistene får CO2-rabatt – men pumpeprisen skal fortsatt opp

Den nye regjeringen gjør ingen endring i de borgerliges forslag om å øke CO2-avgiften med 28 prosent.

Men bilistene skal i stor grad kompenseres for økningen. 

Det går fram av Ap-Sp-regjeringens forslag til endringer i den borgerlige regjeringens budsjettforslag for 2022.

Kompenseringen skal skje i form av redusert veibruksavgift og trafikkforsikringsavgift. I veibruksavgiften er det i hovedsak biodrivstoffkomponenten som kuttes. 

Samlet sett vil drivstoffavgiftene likevel øke noe. 

For bensin blir det snakk om en økning på 12 øre fra 2021-nivå, mens det for diesel blir en økning på 13 øre fra 2021. 

Med Solberg-regjeringens budsjettforslag ville avgiftsøkningen for bensin og diesel ha blitt om lag tre ganger så stor.

Annonse
Annonse