Annonse
Flere kommuner i distriktet bør slippe unna dyrere bensin og diesel, mener Naf. En ny regjering vil trolig øke CO2-avgiften. Foto: Berit Roald, NTB

Naf mener 209 av 356 kommuner bør slippe dyrere drivstoff

– Hvis drivstoffavgiftene settes opp, må distriktskommunene skjermes for økte avgifter på bensin og diesel. Dette er områder hvor det er langt å kjøre til nærmeste arbeidsmarked, sier myndighetskontakt i Naf, Thor Egil Braadland, til VG.

En ny regjering vil trolig gjøre bensin og diesel dyrere for at Norge skal nå klimamålene.

Naf, som har rundt 500.000 medlemmer, bruker Statistisk sentralbyrås sentralitetsindeks som grunn. Den baserer seg på hvor stort arbeids- og tjenestemarked du rekker å kjøre til på 90 minutter og er delt inn i seks grupper, hvor Oslo er gruppe én. 

De mest perifere kommunene er i gruppe fem og seks, og Naf foreslår at disse skal få fritak for økningen i CO2-avgiften.

(©NTB)

Annonse
Annonse