Spermvital AS på Hamar er tildelt 13,5 millioner kroner for å utvikle teknologien rundt inseminering av storfe.

 

Forskningsrådet

27 millioner til tre innovasjonsprosjekter

Publisert: 23. september 2020 kl 10.50
Oppdatert: 25. september 2020 kl 08.33

– Forskning og innovasjon er en forutsetning for å oppnå en konkurransedyktig og bærekraftig landbruks- og matindustri. Næringslivet spiller en nøkkelrolle i utviklingen som nå er i ferd med å skje, sier landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad i en pressemelding.

Disse får støtte

  • Spermvital AS, Hamar: 13, 5 millioner kroner til utvikling av teknologien rundt inseminering av storfe.

  • Hardanger fjordfrukt, Utne: 4,6 millioner kroner for å utvikle avanserte teknologiske løsninger for best mulig håndtering av frukt.

  • Ecoprot AS, Engavågen (Meløy i Nordland): 8,8 millioner kroner til et prosjekt som skal se på mulighetene for å utnytte restavfallet fra larveproduksjon til jordforbedring.

Vil ha flere søknader

– Dette er et eksempel på forskning med utgangspunkt i landbruket som har vist seg å ha et stort eksportpotensial – bra for den enkelte bedrift og bra for Norge som forskningsbasert landbruksnasjon. Vi ønsker at enda flere bedrifter søker støtte fra oss, sier områdedirektør Anne Kjersti Fahlvik i Forskningsrådet. 

Forskningsrådet har i år innført raskere behandling av søknader fra næringslivet, slik at prosjektene kan komme fort i gang. 

 

Annonse

Ledige stillinger – Dagligvarejobb