Even Nord Rydningen, samfunnsansvarlig i Too Good To Go, har holdt i arbeidet med å inngå en avtale. 

 

Foto

Too Good To Go

Åtte aktører forsterker samarbeidet mot matsvinn

Publisert: 16. oktober 2020 kl 11.32
Oppdatert: 20. oktober 2020 kl 08.05

Avtalen formaliserer et samarbeid som har pågått siden 2018 og det bekjentgjøres på Verdens matvaredag, 16. oktober.

Foto

https://matindustrien.no/nyheter/2020/enighet-i-bryggerioppgjoret

Hensikten med å opprette et nettverk mot matsvinn er å dele kunnskap, erfaringer og beste praksis og samarbeide om noen felles tiltak, for å sikre at alle aktørene er godt rustet til å bidra til å nå Norges hovedmålsetting om å halvere matsvinnet innen 2030.

Initiativ fra Matvett

– Med dette nettverket står vi styrket i kampen mot matsvinn. Alle aktørene jobber godt på egenhånd, men fordi alle har samme mål er det hensiktsmessig å utarbeide noen felles initiativer. På den måten sprer vi informasjon og påvirker forbrukere, bedrifter og politikere til å bidra til redusert matsvinn, sier Anne Marie Schrøder, kommunikasjonssjef i Matvett, som opprettet nettverket.

Even Nord Rydningen, samfunnsansvarlig i Too Good To Go, har holdt i arbeidet med å inngå en avtale.

– Bakgrunnen for at vi formaliser nettverket, blant annet gjennom en strategi og handlingsplan, er at vi må sette alle kluter til for at Norge skal nå målet om en halvering av matsvinnet sitt innen 2030. Som en del av dette arbeidet har vi behov for en mest mulig samlet og dedikert innsats. Heldigvis kjennetegnes den norske antimatsvinn-bransjen ved tette bånd, noe som gjør det enklere å iverksette tiltak, sier han.

Saken fortsetter under annonsen

Begge løfter frem FNs bærekraftmål som viktig rammeverk for arbeidet.

– Bærekraftmål 17, som handler om samarbeid, er avgjørende for å oppfylle øvrige mål. Gjennom matsvinnettverket deler vi kunnskap, spiller hverandre gode og iverksetter felles tiltak. Vi håper at vår felles giv kan bidra med ytterligere kraft i matsvinnarbeidet, og inspirere aktører som jobber med andre bærekraftutfordringer til å samarbeide tett i møte med en viktig og vanskelig omstilling.

Konkrete tiltak for 2021

Nettverkets første oppgave blir å utvikle en handlingsplan med konkrete tiltak for 2021.

Ifølge Schrøder og Rydningen åpner nettverket også for å inkludere nye aktører.

– Saken er større enn hver enkelt av oss, og vi utfyller hverandre. Derfor er vi positive til å samarbeide med ytterligere aktører, dersom de er villige til å involvere seg i felles målsettinger og tiltak.

 

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – Dagligvarejobb