Annonse
Kjeldsberg Kaffebrenneri AS i Trondheim er en av bedriftene som blitt med i Emballasjeforeningen nylig. Her er administrerende direktør Jan Erik Glimsholt (til venstre), markedsansvarlig Malin Wemundstad og produksjonssjef Pål Rye. Foto: Per Øyvind Nordbe
Per Øyvind Nordberg | Emballasjeforeningen Foto: Kjeldsberg Kaffebrenneri AS i Trondheim er en av bedriftene som blitt med i Emballasjeforeningen nylig. Her er administrerende direktør Jan Erik Glimsholt (til venstre), markedsansvarlig Malin Wemundstad og produksjonssjef Pål Rye.   

Emballasjeforeningen vokser seg større

Det siste året har 14 nye bedrifter blitt medlem i Emballasjeforeningen.

Emballasjeforeningen er en interesseorganisasjon for emballasjeprodusenter/leverandører, emballasjebrukere, varehandelen og andre interessenter, som alle i sin virksomhet befatter seg med emballering og emballasjeutfordringer det er naturlig å løse i fellesskap.

Bransjeorganisasjonen har røtter helt tilbake til 1913, da Eskefabrikkantenes Forening ble stiftet i Oslo.

Ønsker samarbeid

– De fleste bedriftene oppgir at de møter utfordringer og krav som best kan løses gjennom samarbeid med aktører i hele verdikjeden for emballasje, forteller kommunikasjonsleder Per Øyvind Nordberg.

Et av de nye medlemmene, Tomra, forteller til nettsiden emballasjeforeningen.no at selskapet har utviklet teknologi som kan løse mange utfordringer med sirkulær økonomi, altså en økonomi som prioriterer gjenbruk og produktvarighet.

– Vi tenker å gjøre Norge til et foregangsland ved å bruke kontaktnettverket rundt Emballasjeforeningen. Vi vil gjerne bidra til å bygge helhetlige løsninger som kan bli ledestjerner for resten av verden, sier Tom Eng i Tomra.

Vil være en del av et større miljø

Kjeldsberg Kaffebrenneri i Trondheim ble medlem rett før jul. Selskapet har eksistert siden 1856 og eies i dag 50/50 av Rema-1000-selskapet Rema Industrier AS og Kjeldsberg Invest AS. Kjeldsberg Kaffebrenneri omsatte for 132,8 millioner kroner i 2019 og fikk et driftsresultat på solide 18,3 millioner.

Administrerende direktør Jan Erik Glimsholt forteller at emballering av kaffe har vært gjort på samme måte lenge.

– Men de siste årene har det skjedd mye med økte krav til holdbarhet, mindre svinn og gjenvinnbar emballasje, tre forhold som ikke nødvendigvis går hånd i hånd. Vi har meldt oss inn i Emballasjeforeningen for å være en del av et større miljø, forteller han.

Store aktører

Blant Emballasjeforeningens medlemmer finnes mange av de største aller største aktørene i næringsmiddelindustrien og dagligvarebransjen, ikke bare emballasjeprodusenter.

Her er noen eksempler:

  • Rema 1000

  • NorgesGruppen

  • Tine

  • Nortura

  • Norgesmøllene AS

  • NHO Mat og Drikke

LES MER | Her er alle medlemmene i Emballasjeforeningen

 

Annonse
Annonse