Annonse
Sørlandschips

– Fikk beskjed om å merke med «papir»

Da Sørlandschips tok kontakt med Grønt Punkt i fjor, fantes det ikke klare grenseverdier for resirkulerbare materialer. Siden har det kommet anbefalinger, som sier at om emballasje skal merkes som papir, bør den inneholde tilnærmet 100 prosent papir.

Korrekt merket

– Chipsposene er ikke lenger i tråd med Grønt Punkts anbefalinger for merking av emballasje. Vil dere endre merkingen nå?

– Vi fikk ikke noe informasjon før de plutselig ble lansert ved påske – etter at emballasjen vår var trykket opp. Posen vår har vært i butikk siden uke tre.  Vi har merket posen korrekt etter det som har vært gjeldende frem til nå, vi har til og med fått beskjed fra Grønn Punkt at det er viktig at vi merker den som papp, understreker Sofie Oraug-Rygh, direktør kommunikasjon og myndighetskontakt i Scandza AS.

– Nå må vi ta stilling til hva vi skal gjøre.

 Kan gjenvinnes

– Det har også vært et krav fra oss at det skal være lett å skille plast fra papir slik at man skal kunne gjenvinne papiret i posen. Det som er viktig er at posen ikke blir brent som restavfall, men at over halvparten faktisk kan bli gjenvunnet, sier Sofie Oraug-Rygh, og legger til at noen anlegg er gode på denne typen gjenvinning – andre er det ikke.

– Det er et kjent problem at alle anlegg i dag har ulik teknologi. Vi kan ikke vente på en enhetlig innsamling og håndtering i Norge, vi må satse på det materialet vi mener er best for fremtiden og det vi tror på. Og det er papir.

Problematisk plastandel

– Forbrukerrådet sier at selv om det er teknisk mulig å gjenvinne chipsposen så er det ikke holdbart på lang sikt. Det vil bli et problem i fremtiden dersom alle gjør som dere, på grunn av den høye plastandelen. Hva er din kommentar til det?

– På grunn av alt fokuset som er på plast, vil alle tenke seg om når det gjelder bruk av emballasje. Jeg skjønner at det er en utfordring for gjenvinnings- og avfallsstasjonene, som er rigget veldig for plast, sier Oraug-Rygh.

–  Vi tenker at papir er mer bærekraftig og at teknologien endrer seg fort. Vi samarbeider både med Universitetet i Karlstad og andre avfallsselskaper om neste generasjons chipspose. Da vi kom med den første gjenvinnbare plastposen for ett år siden, var det den beste løsningen vi hadde da. Det utvikler seg hele tiden, og det eneste som er sikkert, er at det ikke finnes noen fasit. Dette er kjempekomplisert. Vi bygger vårt valg på kunnskap, men har forståelse for at det er forvirrende.

Må bruke opp emballasjen

– Forbrukerrådet mener dere bør endre ordlyden i merkingen dersom den er i strid med anbefalingene. Så igjen: Vil dere endre merkingen?

– Vi kan ikke endre den før vi har brukt opp det som er trykket opp. Veiledningen har endret seg, og hvis denne blir kastet i restavfall og brent, mister vi papirfiber som kan gjenvinnes

– Er det riktig å kalle det en papirpose når den inneholder inntil 50 prosent plast?

– Det som har vært utrolig viktig i kommunikasjonen frem til nå er riktig merking og at forbruker kaster den riktig. Dette har vært en kampanjeperiode, og kommunikasjonen vil selvsagt justeres. Vi må finne ut hva vi gjør fremover. Posen skal sorteres som papir, og vi har fått gjennom det budskapet.

Vil være i front

– Hvordan tror dere dette oppfattes som hos forbruker; tror du de kan føle seg lurt?

– Vi håper ikke forbruker føler seg lurt! Det er viktig å kutte 80 tonn plast, og at dette er en pose som kan kastes i papirsøpla. For sørlandchips er det utrolig viktig å være i front. Vi var først med å ta bort aluminium. Nå er vi tøffe igjen. Det er en vei å gå før vi når målet, men vi er trygge på at vi er på riktig vei. Vi skal kunne svare forbruker, og hadde tenkt grundig gjennom dette, sier Oraug-Rygh.

– Vi tror forbruker setter pris på at vi jobber kontinuerlig med emballasjespørsmål og at vi ikke slår oss til ro.

Annonse
Annonse