Ingen løfter fra finansminister Jan Tore Sanner om reduserte avgifter på alkoholfrie drikkevarer. 

 
Foto

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Finansministeren

– Grensehandel ikke udelt negativt

Publisert: 24. februar 2020 kl 13.38
Oppdatert: 26. februar 2020 kl 12.08

– Grensehandel kan dermed være en fordel for forbrukerne, sier Sanner.

Eventuelle endringsforslag vil bli fremmet i de årlige budsjettene

Uttalelsen fra finansministeren kommer i hans svar til stortingsrepresentant Bjørn Moxnes (Rødt) sitt forslag om å reversere avgiftsøkninger på alkoholfrie drikkevarer og bevare arbeidsplasser i norsk næringsmiddelindustri og varehandel.

Moxnes kom to konkrete forslag, begrunnet med at avgiftsøkningen «har bidratt til tap av arbeidsplasser innen norsk næringsmiddelindustri og varehandel, til fordel for tilsvarende arbeidsplasser i Sverige og andre naboland»:

  • Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om å reversere avgiftsøkningen på alkoholfrie drikkevarer til 2017-nivå i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2020.

  • Stortinget ber regjeringen legge fram en gjennomgang av hvordan aktuelle avgifter og grensehandel påvirker norske arbeidsplasser, og en strategi for å bevare arbeidsplasser i norsk næringsmiddelindustri og varehandel.

Nye tall fredag

La oss ta grensehandelen først. Den øker kraftig: Opp 15,1 prosent siste år per 1. oktober 2019, bare økningen tilsvarer 2,3 milliarder kroner.  Nordmenns dagsturer over grensen økte enda mer, opp 20,7 prosent til 9,8 millioner dagsturer.

Fredag 28. februar kommer Statistisk sentralbyrå (SSB) med oppdaterte grensehandelstall for hele 2019.

Mindre kjent er det pilotstudien SSB publiserte 8. januar i år, brutt ned grensehandelsstatikken på en rekke varegrupper. SSB understreker at dette en pilotstudie og det er usikkerhet knyttet til tallene.

Hovedtallene fra september 2010 og september 2019 viser at brus og mineralvann har doblet seg.

Foto

Tall fra SSBs pilotstudie av grensehandelen i september 2019.

 

Foto

Sammenlignbare tall fra grensehandelen i september 2010.

Pilotstudien viser at 87,6 prosent av nordmenns grensehandel foregikk i Sverige. Området Strømstad/Nordby/Svinesund står i kroner 54 prosent av pengene vi bruke i Sverige.

Finansminister Jan Tore Sanner viser til at det ikke bare er avgiftsforskjellene som påvirker grensehandelen, «men også andre forhold som endring i valutakurser og det generelle kostnadsnivået i landene».

Saken fortsetter under annonsen

Sanner peker også på at Regjeringen er godt i gang med å gjennomføre Stortingets vedtak om å avvikle 350-kronersgrensen for avgiftsfri handel fra utlandet.

– Kjøp av varer som sjokolade, godterier og mineralvann fra utenlandske nettbutikker avgiftslegges nå fra første krone. Dette vil bedre konkurransesituasjonen for norske næringsdrivende på hjemmemarkedet, sier Sanner.

Ingen avgiftsløfter

Tidligere i februar stilte Matindustrien landbruks- og matminister Olaug Bollestad spørsmål om det vil skje noe med drikkevareavgiftene. Hun svarte at bransjen må avvente hva Finansdepartementet legger opp til i neste års statsbudsjett.

Finansminister Jan Tore Sanner sier omtrent det samme i sitt svar til Moxnes:

«Dersom avgiftsendringer besluttes fortløpende gjennom året, undergraves budsjettprosessen og muligheten til å prioritere forslag opp mot hverandre. Regjeringen vurderer gjeldende særavgifter løpende. Eventuelle endringsforslag vil bli fremmet i de årlige budsjettene.»

Ingen løfter til næringsmiddelindustrien der, altså.

Saken fortsetter under annonsen

Koster 875 millioner kroner

Avgiften for alkoholfrie drikkevarer økte 1.1.2018 til 4,75 kroner per liter ferdig vare, opp 42 prosent fra 2017. I dag er den 4,91 kroner per liter ferdig vare, uavhengig om den er sukkerholdig eller tilsatt kunstig sukker.

Sanner viser at staten vil tape avgiftsinntekter (provenytap) på 875 millioner kroner på årsbasis dersom avgiften reverseres til «prisjustert 2017-nivå fra 1. juli 2020»

1. januar 2018 økte sjokolade- og sukkeravgiften med 83 prosent til 36,92 kroner, men etter heftige protester ble den reversert fra 1. januar 2019. I 2020 er avgiften 21,22 kroner per kilo.

Her viser finansministeren til at utvalget som skulle vurdere om avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer kan og bør utformes slik at de i større grad tar hensyn til helse- og ernæringsmessige formål, ikke har kommet «med noen klar anbefaling».

PS! Tirsdag 25. februar klokka 17:00 inviterer Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og Bryggeri- og drikkevareforeningen til miniseminar i Oslo der temaet er hva drikkevarebransjen bidrar med til samfunnet og hvilke utfordringer den møter.

 

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – Dagligvarejobb