Annonse
Administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn.
NHO Service og Handel

– I 2024 kan NG ha 50 prosent av markedet

(Saken er oppdatert med replikk fra Norgesgruppen)

Ifølge begrenginger NHO Service og Handel har gjort, kan Norgegruppen allerede om fire år kontrollere over halvparten av det norske dagligvaremarkedet.

– Vi ser nå en dramatisk utvikling der forbrukeren kommer til å stå igjen som taperen, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel i en pressemelding.

Foreningen har Reitangruppen som ett av sine aller største medlemmer, og i praksis eneste medlem fra dagligvarehandelen bortsett fra Kolonial.no – der Rema også har en aksjepost. I tillegg har foreningen landets største servicehandelskjede, Reitan Convenience, på medlemslisten. Norgesgruppen, derimot, er organisert i Virke.

Rema 1000 Rema 1000 hadde en svikt i omsetningen på 2,5 prosent i fjor, målt mot resultatet fra 2018, viser Nielsen-tallene som ble offentliggjort torsdag morgen.

Norgesgruppen har 43,7 prosent av omsetningen i markedet, en økning på 0,5 prosentpoeng fra 2018. Ett prosentpoeng markedsandel tilsvarte en omsetning på ca 1,8 mrd i 2019.  

Bunnpris kjøper inn en stor andel av sine varer fra Norgesgruppen, noe som innebærer at over 46 prosent av innkjøpte varer til norsk dagligvaremarked forhandles av Norgesgruppen.

Kaltenborn mener dette gir en enorm forhandlingsmakt, og at om dagens utvikling forstetter i lik takt som de foregående årene, når Norgesgruppen en andel på 50 prosent av innkjøpet til norsk dagligvare i løpet av 2024.  

– Utviklingen er alvorlig, men dessverre ikke overraskende, sier Kaltenborn.  

– Norgesgruppen har vokst kraftig gjennom to tiår og veksten holdes oppe av konkurranseskadelig prisdiskriminering, noe Konkurransetilsynet avdekket før jul 2019. Nå står de snart for 50 prosent av innkjøpene. Dersom utviklingen fortsetter, ender vi raskt opp med et monopol eller duopol. Nå setter vi vår lit til at Konkurransetilsynet og Regjeringen legger ytterligere trykk på arbeidet som er igangsatt med å forsøke å stanse denne uheldige utviklingen, sier hun.

Direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen, Bård Gultvedt, stiller seg undrende til Kaltenborns utspill:

– Vi er overbevist om at det lønner seg å ha kunden i fokus. Den kjeden som skaper den beste kundeopplevelsen, vil også tiltrekke seg flest kunder. Man kommer i alle fall ingen vei med å sutre over konkurrentene. Det er litt underlig at NHO ikke anerkjenner godt kjøpmannskap. Det er en tøff konkurranse om dagligvarekundene. Stadig flere aktører selger mat. Dagligvarekjedenes andel av det totale matmarkedet går ned. I en slik situasjon er det helt avgjørende med et tydelig kundefokus, skriver Gultvedt i en epost til Dagligvarehandelen.

Annonse
Annonse