Annonse
Kompetanseprogrammet for mat og drikke er mottatt med stor interesse i bransjen. Foto: Dusan Petkovic | iStock
Kompetanseprogrammet for mat og drikke er mottatt med stor interesse i bransjen. Foto: Dusan Petkovic | iStock  

Kompetanseløft med 44 kurs

– Det er veldig gledelig at bransjeprogrammet ser ut til å ha truffet så godt. Mange av kursene ble fulltegnet samme dag som de ble åpne for påmelding. Det sier noe om behovet, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge.

Sveinung Skule er direktør i Kompetanse Norge: Foto: Kompetanse Norge
Sveinung Skule er direktør i Kompetanse Norge: Foto: Kompetanse Norge  

Et eget bransjestyre med NHO Mat og Drikke, Sjømat Norge og Norsk nærings- og nytelsesarbeiderforbund (NNN) forvalter de midlene regjeringen har tildelt for 2020. Kursene i kompetanseprogrammet er gratis. Kompetanse Norge er samarbeidspartner.

Sintef også med

Nå er Sintef Manufacturing også på plass som leverandør av nå digitale kurs innen systematisk forbedringsarbeid – Lean. Kursene er gratis for deltakerne og gjennomføres digitalt kombinert med praktisk arbeid ute i bedrift.

Kursene gir en innføring i hva Lean er, noen gode verktøy og hva man kan oppnå ved å innføre Lean. Første kurs er Lean introduksjon, som er satt opp 19. oktober.

Full oversikt over Lean-kursene finner du på Sintefs nettside.

Flere kurs gjentas

Kompetanse Norge har foreløpig ingen totaloversikt over hvor mange som gjennomfører kursene i bransjeprogrammet. Så har det også gått fort:

Kompetanse Norge opplyser til Matindustrien at programmet inneholder 65 kurstilbud, hvorav 44 er ulike tilbud fra ni ulike tilbydere.

På grunn av stor etterspørsel har flere kurs fått tildeling flere ganger. Dette er de mest populære kursene:

  • Industriell matproduksjon – fem tildelinger

  • Internkontroll mattrygghet – tre tildelinger

LES MER | Her er hele kurstilbudet for mat- og drikkenæringen

– Vi ser at denne måten å organisere opplæringen på fungerer slik at folk kan ta studier i tillegg til jobb. Vi jobber for at slike tilbud skal videreføres også etter at koronakrisen er over, og vi har høstet erfaringer fra programmene som blir gjennomfør nå, sier Sveinung Skule i Kompetanse Norge.

Videreføres i 2021

I forslaget til statsbudsjett for 2021 foreslår regjeringen å videreføre de ni bransjeprogrammene med en bevilgning på 110 millioner kroner i 2021, men det er ikke klart hvor mye penger som går til hvert enkelt program.

– Vi er svært glade for at regjeringen har valgt å høre på partenes tydelige råd om å videreføre bransjeprogrammene, sier Terje Sletnes, direktør for analyse og politikk i NHO Mat og Drikke.

Han opplyser til organisasjonens hjemmeside at programmet for mat- og drikkevareindustrien nå har brukt opp de 15 millionene som var tildelt for 2020.

– Nå bruker vi av ledige midler fra de andre bransjeprogrammene. Dette gir et sterkt signal om et udekket kompetansebehov i våre næringer, og må være en sterk søknad for vårt program når pengene for 2021 skal fordeles, sier Sletnes.

 

Annonse
Annonse