Annonse
Landbruksorganisasjonene er ikke fornøyde med pengebruken i regjeringens krisepakke. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix    

Landbruksorganisasjonene misfornøyd med regjeringens krisepakke

Bondelaget ønsker en egen krisepakke til landbruket, mens Småbrukarlaget krever ekstra penger til ombygging av melkefjøs og grøfting av jordbruksarealer.

– Det handler om å dekke ekstraordinære kostnader på grunn av korona, noe som blant annet vil påvirke årets grøntavlinger og grøntproduksjonen framover, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag. 

Norges Bonde- og Småbrukarlag hadde spilt inn at det skulle brukes penger på prosjekter til å øke sysselsettingen og selvforsyningsgraden.

– Her hadde vi forventet at det skulle komme penger til blant annet opprusting av jordbruksarealer, grøfter og driftsbygninger. Behovet er stort og det vil gi arbeid til lokale entreprenører, sier leder Kjersti Hoff.

(©NTB)

Annonse
Annonse