Annonse
NNNs forhandlingsutvalg for mat- og drikkevareindustrien: Eivind Fossum, Hoff Sundnes, bransjesekretær Ann Elise Hildebrandt, forhandlingsleder Grete Troset Salberg, Robert Kollevåg, OFN avd Toro Arna, Ole Petersen, Findus Hedrum, Per Terje Lindal Skolem,
NNNs forhandlingsutvalg for mat- og drikkevareindustrien: Eivind Fossum, Hoff Sundnes, bransjesekretær Ann Elise Hildebrandt, forhandlingsleder Grete Troset Salberg, Robert Kollevåg, OFN avd Toro Arna, Ole Petersen, Findus Hedrum, Per Terje Lindal Skolem, Mills Drammen og Bente Sandve, Fjordkjøkken.    Foto: NNN

Landet lønnsoppgjøret uten mekling

NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund (NNN) kom til enighet i de ordinære forhandlingene den 12. og 13. oktober om følgende nye punkter i tariffavtalen til mat- og frikkevareindustrien.

Resultatet

Her er resultatet av forhandlingene:

 • Det gis et generelt tillegg på kroner 0,50 fra 1. mai.

 • Minstelønnssatsen øker med kroner 5,60 pr. time til kroner 189,30, inkludert det generelle tillegget, fra 1. mai.

 • Fagarbeidertillegget er hevet med kroner 0,75 pr. time til kroner 12,- fra 1. oktober. Økningen gis ikke utgående effekt.

 • Daglig arbeidstid er presisert i overenskomsten og det blir fortsatt lokal forhandlingsrett på spørsmål knyttet til arbeidstid.

 • Det tas inn en bestemmelse i overenskomsten om at bedriftene ikke har anledning til å forskjellsbehandle de ansatte når det gjelder forskuttering av sykepenger.

I kroner og øre er tallene helt på linje med hva som ble oppnådd med Riksmeklerens hjelp i både oppgjøret for bryggerier og mineralvannfabrikker og i kjøttindustrien.

Viktige krav

– Vi er fornøyd med at vi har fått gjennom viktige krav for bransjen, sier forhandlingsleder i NNN, Grete Troset Salberg.

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler forhandlingsresultatet, som går ut til uravstemning med svarfrist den 20. november.

LES MER | Her er enighetsprotokollen for mat- og drikkeoverenskomsten

Bakerimekling fredag og lørdag

Fredag og lørdag denne uka er det mekling i oppgjøret for bakeri- og konditorfaget hos Riksmekleren.

Oppgjøret omfatter 1.370 ansatte i 81 bedrifter. Oppnås det ikke enighet, blir det streik fra søndag morgen. NNN vil i så fall ta ut 15 bakerier med til sammen 526 ansatte i første streikeuttak.

Justert forhandlingskalender

Hele 17 tariffavtaler skal forhandles, tre er så langt i mål. Slik ser kalenderen ut nå:

 • 13.-14. oktober: Naturbruk (skog), Fellesforbundet

 • 14.-15. oktober: Møller og fòr, NNN

 • 19.-20. oktober: Meieriindustrien, NNN og NML

 • 21.-22. oktober: Melkebehandlende industri, NNN og sjokolade og snacks, NNN

 • 26.-27. oktober: Idun, NNN og vin og brennevin, NNN

 • 27.-28. oktober: Jordbruk og gartneri, Fellesforbundet

 • 2.-3. november: Egg og fjærfe, NNN

 • 9.-10. november: Meieriindustrien, NNN og NML

 

Annonse
Annonse