Annonse

Lanserer prisen Årets bidrag innenfor bærekraftig merkevarebygging

Prisen har som mål å oppmuntre og synliggjøre bærekraftsarbeid og kommunikasjon som gjør en forskjell for mennesker, samfunn eller miljø. 

Alle kan nominere et bidrag, en kampanje, en lansering eller et spesifikt produkt. Juryen vurderer deretter hvilket bidrag som best oppfyller kriteriene som ligger til grunn for utmerkelsen. 

Jury 2020:

  • Kia Klavenes, Pure Consulting (leder)
  • Mai-Bente Paulsen, Something Good
  • Petter Gulli, 12 Years
  • Andreas Friis, Sustainability Hub Norway

Det grunnleggende kriteriet er at bidraget eller innsatsen det gjelder har et preg av nyskapning og innovasjon samt fokus på fremtiden. I tillegg må følgende fire kriterier oppfylles på best mulig måte:

  • Bidraget skal ha testet noe nytt og utfordret eksisterende normer og måter å gjøre forretninger på i sin bransje.
  • At virksomheten som søker/det søkes på vegne av har et tydelig bærekraftfokus internt.
  • At virksomheten har klart å engasjere forbrukere/kundene sine og fått dem til å endre atferd, eller alternativt utføre en ny og mer bærekraftig handling.
  • At virksomheten eller bidraget potensielt kan skape varig endring hos både avsender og forbruker/kunder. 
Annonse
Annonse