Annonse

Lanserte initiativ for bærekraftig bilvask

Fredag lanserte Virke Servicehandel. Fellerforbundet. Handel og Kontor og Fellestiltakene LO/Virke initiativet for bærekraftig bilvask på Youngstorget i Oslo. I tiden fremover skal man opplyse befolkningen om viktigheten av å vaske rent – i dobbelt forstand.

– En samlet bransje støtter initiativ for bærekraftig bilvask og vil bidra til at forbrukerne blir godt kjent med budskapet. Dette skjer gjennom annonsering gjennom sosiale medier på kjede- og forhandlernivå, bruk av nyhetsbrev til kundeklubbmedlemmer på selskapsnivå og gjennom plakater og kampanjemateriell ute på stasjonene, forteller Virke Servicehandel-sjef Iman Winkelman.

– Enkelte kjeder har allerede satt i gang profilering av kampanjen, mens andre vil følge opp i nær fremtid. I tillegg sørger vi for at budskapet også blir gjort godt kjent blant mange forbrukere gjennom betalt kommunikasjon på Facebook og bruk av radioannonsering på P4. Vi tror en stor andel av Norges befolkning vil bli kjent med vårt budskap «Vask bilen med ren samvittighet – si nei til useriøse aktører.» Foreløpige tall viser dessuten at vår kampanjeside brabilvask.no allerede har mange besøkende, forteller han.

På plass under lanseringen var den seriøse delen av bilvaskbransjen, A-krimsenteret samt representanter fra regjeringen, Ap og Frp. I forkant var det flere som hadde håpet at regjeringen ville røpe om den ville gå inn for en godkjenningsordning i bilvaskbransjen, etter mønster fra den som allerede finnes for renholdsbransjen. Noen slike signaler kom ikke, hvilket fikk Arbeiderpartiets representant Arild Grande til å reagere kraftig.

– Hvis vi vinner det kommende valget, skal en slik ordning være på plass til jul, sier Grande til Dagligvarehandelen.

Iman Winkelman tar de manglende signalene med fatning.

– Vi hadde ingen tydelig forventning om at statssekretæren skulle offentliggjøre at regjeringen stiller seg bak forslaget om å etablere en godkjenningsordning for bilvask på vårt arrangement fredag, ettersom dette er en nyhet som typisk vil bli offentliggjort gjennom statsbudsjettet. Vårt klare ønske er imidlertid at nyheten kommer når statsbudsjettet for neste år legges frem senere i høst, understreker han.

 

Annonse
Annonse