Annonse
Alle nødetater rykket ut til siloanlegget til Felleskjøpet på Lena i Østre Toten i forbindelse med brannen natt til 14. juli. Dette er landets eneste produsent av økologisk kraftfôr til fjørfe og svin. Foto: Jon Olav Andersen/Totens Blad / NTB scanpix
Alle nødetater rykket ut til siloanlegget til Felleskjøpet på Lena i Østre Toten i forbindelse med brannen natt til 14. juli. Dette er landets eneste produsent av økologisk kraftfôr til fjørfe og svin.   Foto: Jon Olav Andersen/Totens Blad / NTB scanpix  

Økobønder må ha fôrdispensasjon etter brann

Natt til 14. juli ble Felleskjøpets anlegg på Lena i Østre Toten kommune rammet av brann, og fire personer ble skadet.

Det er fortsatt uavklart når produksjon av økologisk kraftfôr kan starte opp igjen etter brannen. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix
Det er fortsatt uavklart når produksjon av økologisk kraftfôr kan starte opp igjen etter brannen. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix  

Uavklart oppstart

– Det er for tidlig å si akkurat når produksjonen vil være i gang igjen på Lena. Vi jobber for at dette skal skje så raskt som mulig, sier kommunikasjonssjef Thomas Skjennald i Felleskjøpet Agri SA til Matindustrien.

Han opplyser at bygningene nå frigitt av politi og brannvesen og at selskapet er i dialog med Arbeidstilsynet om sperringer av mindre områder og tekniske løsninger, for sanering av skader og gjenoppbygging.

– Vi utarbeider nå en risikovurdering og tiltaksplan sammen med eksterne byggsakkyndige konsulenter, forklarer Skjennald.

Rammer fjørfe- og svinebønder

Deler av bygningen har fått til dels store skader som følge av brannen. Det er også en del etterarbeid knyttet til opprydding etter slokking, og tømming av en del råvarer som har blitt skadet under brannen.

Produksjon av økologisk fjørfe- og svinefôr produseres kun på Lena. Derfor råder Felleskjøpet økologiske fjørfe- og svineprodusenter til å søke dispensasjon hos Debio for bruk av konvensjonelt kraftfôr inntil produksjonen på Lena er i gang igjen.

Det er tett kontakt mellom Felleskjøpet, Debio og Mattilsynet om håndtering av denne situasjonen.

Regelverket for økologisk produksjon tillater i slike særlige situasjoner å innvilge midlertidig tillatelse til å bruke konvensjonelt fôr i en begrenset periode. Dette er av hensyn til dyrevelferd, og for å sikre en forutsigbarhet for de økologiske produsentene i slike uforutsette hendelser. Produktene beholder derfor sin økologiske status. Den enkelte gårdbruker må selv søke om midlertidig tillatelse.

Økologiske storfebønder er ikke rammet:

– Vår fabrikk i Rindsem i Verdal tar unna økologisk kraftfôr til storfe, forklarer Skjennald i Felleskjøpet.

 

 

Annonse
Annonse