Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet har i dag blitt orientert om hva næringen vil gjøre for at kritikkverdige arbeidsforhold ikke skal gjenta seg i landbruket. I midten leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag. 

Landbruks- og matdepartementet

Oppvaskmøte i grøntnæringen

– Slik kan vi bare ikke ha det

Redaksjonen
Publisert: 20. oktober 2020 kl 16.27
Oppdatert: 21. oktober 2020 kl 08.34

Det er avdekket en rekke kritikkverdige forhold i grøntnæringen, og landbruks- og matminister Olaug Bollestad har i dag, sammen med statssekretær Vegard Einan i ASD, blitt orientert om hva næringen vil gjøre for at dette ikke skal gjenta seg i neste sesong. Næringen var representert med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Gartnerhallen, Gartnerforbundet, Bama, Nordgrønt og Norges Bærdyrkerlag.

Arbeidstilsynet har avdekket at sesongarbeidere i flere tilfeller har hatt dårlige bo- og arbeidsforhold og at de har fått lønninger under tariff.

Fikk forsikringer

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og statssekretær Vegard Einan i ASD har blitt orientert om hva næringen vil gjøre for at kritikkverdige arbeidsforhold ikke skal gjenta seg.

– Jeg har fått forsikringer om næringen skal rydde opp, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding etter det varslede møtet i dag.

Presenterte tiltak

I møtet presenterte næringen flere tiltak som nå skal gjennomføres:

Saken fortsetter under annonsen
  • De skal styrke kunnskapen om arbeidsgiverrollen hos bonden gjennom å innføre et obligatorisk arbeidsgiverkurs

  • De skal styrke bondens ansvar som arbeidsgiver og advarer mot bruk av mellommenn

  • Lønn skal betales via bank

  • Bedre kontroll og oppfølging gjennom KSL - Kvalitetssystemet i landbruket

  • Trappe opp informasjonsarbeidet for å skape holdningsendringer

I tillegg viste næringen til at det vil komme spesifikke tiltak for de enkelte aktørene, avhengig av deres rolle i verdikjeden.

– Det er bra at hele næringen nå vil samarbeide for å skape gode bo- og arbeidsforhold for sesongarbeidere. Det er viktig for alle dem som kommer hit for å arbeide i norsk landbruk, og nødvendig for å gjenoppbygge omdømmet til deler av norsk frukt- og grøntproduksjon. Dette er bare et begynnende møte. Dette ønsker vi å følge opp over tid, sier Bollestad.

Dropp mellommenn

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes er kritisk til at mange bønder bruker mellommenn når de skaffer seg arbeidskraft fra utlandet.

– Det er uheldig. Bonden er per definisjon arbeidsgiver, det er det ikke mulig å skrive det fra seg. Det er en klar anbefaling fra bransjen at man sikrer at det er bonden som er arbeidsgiver, sier Bartnes til NTB.

Kan nektes å hente sesongarbeidere

Saken fortsetter under annonsen

Men regjeringen truer med ris bak speilet dersom ikke forholdene bedrer seg.

– I fjor var det fire produsenter som fikk karantene av Utlendingsdirektoratet i to år på grunn av brudd på regelverket. Det betyr at de ikke får hente arbeidstakere i år eller neste år, sier Einan til NTB.

Karantenene skyldtes lovbrudd som ble avdekket av Arbeidstilsynet.

Einan påpeker at farlige boforhold også er noe som ofte avdekkes av det lokale brannvesenet, ikke Arbeidstilsynet.

UDI har bedt Arbeids- og sosialdepartementet se om grove brudd på innkvartering og HMS-reglene i arbeidsmiljøloven også bør gi grunnlag for karantene. Dette vil departementet nå se på, lover Einan. Slike brudd er i dag ikke med i sanksjonsbestemmelsene i utlendingsloven.