Annonse
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Startskudd for lakseauksjonen

Nærings- og fiskeridepartementet har tidligere besluttet at det skal auksjoneres ut nye oppdrettstillatelser i grønne produksjonsområder.

Dette er en god mulighet for oppdretterne til å øke produksjonen

– Oppdrettsnæringen er viktig for norsk verdiskaping, og bidrar til å sikre aktivitet og arbeidsplasser langs kysten. Nå legger vi ut nye tillatelser til salgs, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Forventer raskt salg

Hvor lenge auksjonen vil vare avhenger blant annet av budgivningen i auksjonen. I 2018 varte en tilsvarende auksjon i tre dager.

Dette er kapasiteten som er til salgs under lakseauksjonen.
Dette er kapasiteten som er til salgs under lakseauksjonen.

– Dette er en god mulighet for oppdretterne til å øke produksjonen. Auksjonen legger til rette for at de som blir tildelt tillatelsene, er de som verdsetter dem høyest. Nå venter jeg spent på utfallet av auksjonen, sier fiskeri- og sjømatministeren.

LES MER | Her er budgiverne som har registrert seg

Tildeling til fastpris

  • Som følge av trafikklyssystemet, kan havbruksnæringen vokse seks prosent i grønne produksjonsområder i 2020. Veksten blir tildelt i to omganger, først en del til fastpris, og deretter resten gjennom auksjon.

  • I februar ble det gitt tilbud om 1 prosent vekst på tillatelser i grønne produksjonsområder. Prisen var 156.000 kroner per tonn.

  • Oppdrettere som oppfyller kriterier for unntak fikk tilbud om inntil seks prosent vekst, basert på nærmere regler i produksjonsområdeforskriften. Dette er uavhengig av hvilken farge produksjonsområdet har. Prisen var 156.000 kroner per tonn.

  • Det vil i alt bli tildelt om lag 6.000 tonn økt tillatelseskapasitet til fastpris. Veksten er knyttet til tillatelser oppdrettsselskapene allerede har.

  • Veksten vil gi inntekter i overkant av 900 millioner

Auksjon av tillatelser

  • Auksjonen er i hovedsak innrettet på samme måte som i 2018.

  • Tildelingen vil som i 2018 skje gjennom en klokkeauksjon. Dette er en åpen, simultan auksjon, hvor priser og vinnere i hvert produksjonsområde fastsettes over flere budrunder.

  • Auksjonsformen legger til rette for at aktører med ulike preferanser enkelt kan by i tråd med sin verdsettelse.

  • Det er i alt lagt ut om lag 27.000 tonn tillatelseskapasitet til salgs fordelt på 9 av 13 produksjonsområder. Det tilsvarer en vekst på om lag 5 prosent i hvert av disse områdene. Medregnet veksten som tildeles til fastpris, kan det gi en vekst på inntil 6 prosent i hvert område.

  • Auksjonen hadde opprinnelig planlagt oppstart 23. juni 2020. På grunn av Covid-19-situasjonen besluttet Nærings- og fiskeridepartementet å utsette auksjonen oppstart til 18. august. 

 

 

Annonse
Annonse