Annonse
Skolenes praksis spriker, men minst en videregående skole tillater smaking av alkohol for elever på vg2, kokk- og servitørfaget, viser bacheloroppgave fra OsloMet. Foto: Alvarez | iStock
Skolenes praksis spriker, men minst en videregående skole tillater smaking av alkohol for elever på vg2, kokk- og servitørfaget, viser bacheloroppgave fra OsloMet.  Foto: Alvarez | iStock  

Tillater alkoholsmaking for elever under 18 år

Det kommer fram i en bacheloroppgave fra OsloMet, som denne uka ga ut antologien «Forskende yrkesfaglærerstudenter er tilbake», basert på 19 bacheloroppgaver skrevet av studenter ved yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag. Redaktører er professor Halvor Spetalen og førstelektor Bjørn Eben ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning.

Oppgaven er skrevet av yrkesfaglærerstudenten Hans-Oscar S. Fossum, som i vår var ferdig med sin bachelor i restaurant- og matfaget. Han er også fagutdannet servitør. Nå jakter han på jobb som yrkesfaglærer.

Fossums oppgave er basert på intervjuer med tre erfarne lærere som underviser i vg2 kokk- og servitørfag i samme fylke på Østlandet. Både lærerne og skolene er anonymisert.

Det kan virke som det verserer en myte om at det er forbudt å smake på alkohol hvis man ikke er gammel nok

Utenfor skolens område

Konklusjonen på problemstillingen «Hvordan organiserer yrkesfaglærere smaking av alkoholholdige drikker for elever ved Vg2 kokk- og servitørfag»:

«Resultatet viser at undervisningen blir gjennomført i klasserom med teori som hovedtyngden av undervisningsaktivitet. Smaking av alkoholholdige drikker skjer utenfor skolens område, hvis det gjennomføres. Det kan virke som skolens ledelse/skoleeier har en generell skepsis til at det skal organiseres smaking av alkohol i skolen regi.»

Hans-Oscar S. Fossum har skrevet bacheloroppgaven og alkoholsmaking i kokk- og servitørfaget på videregående skole. Foto: Privat
Hans-Oscar S. Fossum har skrevet bacheloroppgaven og alkoholsmaking i kokk- og servitørfaget på videregående skole. Foto: Privat

Yrkesfaglærerne fikk tre spørsmål:

  • Hvordan underviser du om alkoholholdige drikker?

  • Har skolen noe policy på smaking av alkoholholdige drikker for elever som går Vg2 kokk- og servitørfag?

  • Hvordan organiserer du smaking av alkoholholdige drikker? (alternativt: hvorfor organiseres det ikke smaking av alkoholholdige drikker for elevene?

Endrer praksis

På det siste spørsmålet svarer en av tre intervjuede lærerne slik:

«Fra høsten 2020 vil en av skolene endre policyen sin slik at smaking av alkoholholdige drikker kan skje på skolens område: «Jeg har gjennomført vinsmaking på andre skoler før, med da aksept fra foresatte som vi da har fått signatur på og sånn, og det samme har vi fått muligheten til å gjennomføre i år her, så nå fra i år, første året, så blir det vinsmaking her også, og også spritsmaking når vi kommer ut dit vi skal gjøre det».»

Matindustrien har bedt NHO Reiseliv om en kommentar til den sprikende prakisen: 

–  Vi overlater til skolene å finne en god pedagogisk løsning som ivaretar læreplaner innenfor faget, samtidig som de forholder seg til regelverket for alkoholservering, sier kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad i NHO Reiseliv. 

Skeptisk skoleledelse

Fossum peker også på at skoleledelsen i varierende grad er skeptiske til å holde smakinger for elevene.

«Skolereglementet gjelder jo for fylket, og da står det med rusmidler og derunder alkohol ikke er tillatt i skoletid», sier en av informantene.

Skoleledelsen viser ifølge de intervjuede lærerne «til at en del av elevene ikke er fylt 18 år og at dette er i konflikt med alkoholloven.

Frykter svekket omdømme

Så er spørsmålet om ledelsen klarer å skille mellom drikking og smaking: «Jeg tror de har vært litt engstelige for at elevene skal drikke dette her», svarer en av lærerne.

Bacheloroppgaven fra Fossum sier også: «Skolens ledelse er redd for signaleffekten det kan ha å tillate smaking av alkoholholdige drikker på skolen. Ledelsen er redd for at elevene skal bli beruset og dette vil være dårlig PR for skolens omdømme.»

To av de tre intervjuede opplever «at ledelsen kan, i varierende grad, være fleksible om smakingen foregår utenfor skolens område.»

Og:

«Samtidig opplever de at skolens ledelse ser nytteverdien av smaking av alkoholholdige drikker og at dette i fremtiden vil kunne skje som en naturlig del av undervisningen på skolen.»

Viktig del av utdannelsen

Læreren fra skolen som fra i høst nå tillater smaking på skolens område sier det slik:

 «Jeg har pushet på det hvert år, fordi jeg mener det er en såpass viktig del av servitørutdannelse, å ha vinsmaking og spritsmaking, og så videre, men de har sagt nei hele tiden, helt til nå i år, så det er først nå de har sluppet».

Alle de tre lærerne mener at smaking av alkoholholdige drikker bør være en del av opplæringen for Vg2-elever kokk- og servitørfag.

Kompetansemålet fra 2007 sier at elevene skal kunne «presentere, anbefale og servere mat, alkoholfrie og alkoholholdige drikkevarer», men det sies ikke noe i læreplanen for kokk- og servitørfaget om smaking av alkoholholdige drikker.

Bachelor-oppgaven viser til at læreplanen sier «at elevene skal kunne «kvalitetsvurdere, oppbevare og behandle råvarer og bearbeidede produkter på faglig, etisk og ressursmessig forsvarlig måte».

Og:

«Når man jobber som servitør, er kunnskapen om alkohol en vesentlig del av jobben. Hvis skolen har som mål å sende elever ut i læra med best mulig forutsetninger for å lykkes, bør man også gi elevene muligheten til å høste mest mulig kunnskap innenfor sitt fagområde.»

Hans-Oscar S. Fossum mener at alkoholloven ikke gjelder smaking:

«Om skolens regelverk sier at det er forbudt med bruk av rusmidler, herunder alkohol, på skolens område er det ikke noen juridisk hindring som sier at elevene kan smake på alkohol. Alkoholloven sier at salg, skjenking og utlevering av alkoholholdige drikker i gruppe 3, brennevin, ikke skal skje til personer under 20 år og alkoholholdige drikker i gruppe 2 skal ikke skje til personer under 18 år. (…) Loven sier ingenting om smaking av alkoholholdige drikker. Det kan virke som det verserer en myte om at det er forbudt å smake på alkohol hvis man ikke er gammel nok.»

 

Annonse
Annonse