Usikkerheten om pandemiens varighet er den største utfordringen for næringsmiddelindustrien nå, mener Petter Haas Brubakk (innfelt) i NHO Mat og Drikke. 

 

iStock og Hans Petter Asbjørnsen

NHO Mat og Drikke om pandemien

– Usikkerhet om varigheten vanskeligst

Publisert: 27. november 2020 kl 08.40
Oppdatert: 1. desember 2020 kl 14.21

Det viser tallene fra NHOs siste spørreundersøkelse blant medlemsbedriftene. NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.800 virksomheter over hele landet. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting.

Her har altså 24 prosent av bedriftene opplevd redusert omsetning de siste fire ukene. Kontrasten til den hardt rammede reiselivsnæringen er stor. I den samme undersøkelsen fra 16. november oppgir 86 prosent av bedriftene i NHO Reiseliv omsetningsfall.

Noen andre nøkkeltall for NHO Mat og Drikkes medlemsbedrifter:

  • Reell konkursrisiko: 19 prosent av medlemsbedriftene svarte ja i mars, nå er tallet redusert til 4 prosent.

  • Oppsigelser: 6 prosent har gjennomført oppsigelser, 7 prosent planlegger for oppsigelser.

  • Etterspørsel: I april hadde 71 prosent opplevd lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre. Nå er tallet 38 prosent.

Store forskjeller

Slik oppsummerer administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke pandemistatusen i næringsmiddelindustrien akkurat nå:

– Utfordringene våre skiller seg fra mange andre næringer. Bedrifter som leverer ene og alene til dagligvare, klarer seg bra. De som leverer til storkjøkken, hotell og restaurant har det mye mer krevende, sier han.

Annonse

Utelivsbransjen i hovedstaden er et opplagt eksempel, der stengte alkoholkraner bidrar til en betydelig konkursfrykt i den bransjen.

– Dette markedet er stengt og det berører blant andre bryggeriene våre, som har utelivsbransjen som kunder. Om kundene overlever eller ei, er selvfølgelig en stor utfordring, sier han – og legger til at kundenes betalingsevne vil ha stor betydning når oppgangen kommer.

Sliten økonomi, slitne ansatte

Brubakk er ikke i tvil om at den langvarige pandemien – og usikkerheten om når den vil være over – sliter på både økonomien og de ansatte i medlemsbedriftene.

Han peker blant annet på kostbart smittevern og grøntprodusentenes planlegging av 2021, der det råder stor usikkerhet om mulighetene for å skaffe tilstrekkelig arbeidskraft.

– Det kommer en ny normalsituasjon, men usikkerheten er stor rundt hvordan den vil være.

Lyspunktene finnes

Annonse

Selv om situasjonen er krevende for mange, finnes det lyspunkter. Her er tre fra sjefen i NHO Mat og Drikke.

  • Økt anerkjennelse for hele verdikjeden for mat og drikke, og dermed for matindustriens samfunnskritiske betydning for matforsyningen

  • Vekst i dagligvaremarkedet, ikke minst på grunn av stengte grenser

  • Økt oppmerksomhet om grensehandelens konsekvenser med en synlig debatt om det norske avgiftsnivået betydning for sysselsettingen

 

 

 

 

Ledige stillinger – Dagligvarejobb