Regjeringen vil vite hvor ofte og hvor mye nordmenn handler i utlandet. I 2023 kommer det nye grensehandelsbarometeret.

Annika Byrde | NTB

 

Bedre tall for grensehandelen først fra 2023

Publisert: 15. juni 2021 kl 09.15
Oppdatert: 16. juni 2021 kl 09.30

Nærings- og fiskeridepartementet og Statistisk sentralbyrå (SSB) har inngått en femårig avtale som innebærer at SSB skal lage ny, og forbedret grensehandelsstatistikk. Statistikken skal erstatte dagens grensehandelsundersøkelse som SSB publiserer kvartalsvis.

Avtalen innfrir også Stortingets krav om en uavhengig og forbedret grensehandelsstatistikk, som også vært et tydelig krav fra både næringsmiddelindustrien og handelsnæringen.

Overgangsfase

– Det legges opp til en overgangsfase i 2021-2022. I 2022 vil SSB publisere den ordinære grensehandelsstatistikken med antall handleturer og samlet handlebeløp kvartalsvis. Samtidig vil det bli etablert ny grensehandelsstatistikk med varekurv samt antall dagsturer. Undersøkelsen med nytt design vil bli publisert i en analyserapport i slutten av 2022, sier næringsminister Iselin Nybø til Matindustrien.

Det nye barometeret krever ekstra ressurser i 2021 og 2022.

–Det må videreutvikles et produksjonsopplegg basert på det midlertidige produksjonsmiljøet som ble etablert for piloten i 2019 for datainnsamling, bearbeiding av datagrunnlaget, tabellproduksjon og publisering av resultatene på SSBs nettsider. Mye av dette forberedende arbeidet vil pågå høsten 2021 og våren 2022, sier Nybø.

Saken fortsetter under annonsen

– Fra 2023 vil den utvidede statistikken bli publisert kvartalsvis på ssb.no og ta over for publiseringen av offisiell statistikk for grensehandel. I tillegg legges det opp til publisering av en årlig rapport, forklarer næringsministeren.

Store sprik i tallene

Grensehandelstallene har vært – og er – mye diskutert:

SSBs grensehandelsstatistikk fra 2019 antyder at grensehandelen lå i overkant av 16 milliarder kroner. En svensk rapport fra HUI Research beregnet grensehandelen med Sverige til hele 28 milliarder kroner i 2019.

– Så store avvik også blant solide kilder understreker behovet for et troverdig og grundig norsk grensehandelsbarometer, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Han kaller den nye avtalen «en viktig milepæl i arbeidet med å redusere grensehandelen».

– Politikken må bygges på best mulig kunnskap og analyser bygget på fakta, ikke antagelser, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Saken fortsetter under annonsen

LES MER | Avgiftskutt på 1,1 milliarder fra 1. juli

Større utvalg, flere detaljer

Rådgiver Guro Henriksen i SSB har jobbet mye med grensehandel.

– Den nye undersøkelsen vil bygge på pilotundersøkelsen som ble gjennomført i september 2019, forklarer hun.

Der er varene også fordelt på kategori og viser blant annet at mat og dagligvarer utgjorde en tredel av varene vi handlet i Sverige.

Her finner du flere tall fra pilotundersøkelsen.

Dagens grensehandelsundersøkelser har vært gjort på telefon, i det nye barometeret blir det et nettskjema.

– Undersøkelsen vil ha et større utvalg og det være hyppigere datafangst. Det vil gå kortere tid fra handleturene fant sted til intervjuet vil bli foretatt, sier Guro Henriksen i SSB.

Hun opplyser at detaljer om utvalgsstørrelse og varegruppene vil bli utredet utover høsten:

– Detaljeringen på varegruppene blir sannsynligvis på det nivået som var i pilotundersøkelsen, sier hun.

 

Ledige stillinger – Dagligvarejobb