Annonse
En dom fra EMD ble sentral da Høyesterett konkluderte med at ileggelse av foretaksstraff på rent objektivt ansvar strider mot EMK artikkel 6 nr. 2 og artikkel 7. Foto: Gorm Kallestad, NTB      

Dagens foretaksstraff strider mot menneskerettighetene

Etter dagens bestemmelse kan foretak ilegges straff selv om noen som handler på vegne av foretaket, ikke har utvist skyld.

Høyesterett konkluderer med at dagens ordning strider mot Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Retten slår fast at det minst må foreligge uaktsomhet for å ilegge foretaksstraff. Det gjør det vanskeligere å straffe selskaper og øvrige juridiske personer enn med dagens ordning.

Lese resten?
Løpende abonnement. Fornyer på fullpris (165,- eks mva). Første mnd kr
1,-
Prøv nå — ingen bindingstid
Allerede abonnent?
Annonse
Annonse