Annonse
Bondeorganisasjonene demonstrerer foran Stortinget i vår. Nå krever de full kompensasjon for økte priser på handelsgjødsel og bygningsmaterialer. Foto: Terje Pedersen, NTB

Jordbruket krever full kompensasjon i tilleggsforhandlingene med staten

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag leverte onsdag sitt krav til tilleggsforhandlingene i jordbruksoppgjøret, som blir gjennomført fordi kostnadsveksten for enkelte varer har vært langt større enn det som ble lagt til grunn i årets jordbruksoppgjør. 

Jordbruket krever kompensasjon for økte kostnader til handelsgjødsel på 527 millioner kroner og for økte kostnader til byggevarer på 227 millioner kroner, skriver Bondelaget. Kostnadene er beregnet av Budsjettnemnda for jordbruket.

– Det er avgjørende for bonden at den ekstraordinære kostnadsveksten vi nå har oversikt over, blir kompensert. De økte kostnadene spiser allerede svært mye av de inntektsmulighetene som Stortinget har vedtatt i årets jordbruksoppgjør, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Jordbruket ber om at hele kompensasjonen blir finansiert med en budsjettbevilgning. Dermed skal utbetalingen kunne komme i februar 2022, som de omtaler som «så raskt som praktisk mulig». 

De ordinære jordbruksforhandlingene endte med brudd og ble stemt gjennom i Stortinget med statens tilbud som utgangspunkt. 

(©NTB)

Annonse
Annonse