Bare fra august til september falt matvareprisene med 1,6 prosent, de siste 12 månedene er fallet 3,8 prosent. 

 
Foto

Heiko Junge | NTB

Matprisene faller aller mest

Publisert: 11. oktober 2021 kl 08.55
Oppdatert: 13. oktober 2021 kl 10.05

Likevel har konsumprisindeksen steget 4,1 prosent fra september 2020 til september i år. Den mer enn doblede strømprisen trekkes fram som årsak. Økningen ble dempet av prisutviklingen på matvarer og alkoholfrie drikkevarer. For denne gruppen ble det målt en prisnedgang på 3,8 prosent fra september i fjor til september i år.

Foto

Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks viser at ingen varer har falt mer i pris enn mat og drikke de siste 12 månedene.

 

Billig lam og friske grønnsaker

Prisene på matvarer viser en nedgang på 1,6 prosent fra august til september. «Tilbudsaktivitet på lammekjøtt og friske grønnsaker, herunder spesielt poteter og rotgrønnsaker, bidro mest til nedgang i matvareprisene», skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

1. juli i år ble avgiften for alkoholfrie drikkevarer fjernet het, dette virker naturlig nok også inn på prisene. Fra 1. januar forsvant også sjokolade- og sukkeravgiften helt.

Doblet strømpris

Fra september 2020 til september 2021 steg prisene på elektrisitet inkludert nettleie 107,7 prosent, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Annonse

– Dette er den største tolvmånedersendringen målt for denne gruppen i KPI siden målingene startet, skriver de.

De legger til at dette må ses i sammenheng med at prisnivået på strøm var lavt gjennom store deler av fjoråret. Årsakene til det høye prisnivået på strøm er blant annet tørt vær i Sør-Norge, lite tilsig og lav magasinfylling.

– Også europeiske forhold, som høye brensels- og kvotepriser samt gasspriser i Europa, påvirket de norske strømprisene, skriver SSB.

 

Ledige stillinger – Dagligvarejobb