Traffix fra Norganic AS og Goodlife Norge AS, Gjende eventyrkjeks fra Orkla Confectionary & Snacks Norge og MiniMi økologiske myke epleringer fra MTK Norge AS er tre av de feilmerkede produktene rettet mot små barn.

Merkefeil på 9 av 13 produkter til små barn

Publisert: 25. mars 2021 kl 08.01
Oppdatert: 25. mars 2021 kl 08.36

Mattilsynet har undersøkt merkingen av 13 produkter innen kategoriene snacks, tørket frukt og kjeks, som er spesielt rettet mot barn under tre år og som ikke er regulert i forskrift om barnemat.

Her er Mattilsynets oversikt over feilmerkingen.

 

LES MER | Her er Mattilsynets rapport om merkesjekken 2020

Ingen helsefare

Ni av produktene hadde mindre feil i måten de var merket på. Ingen feil var av en slik art at de har kunnet medføre helsefare.

Mattilsynet har siden 2013 gjennomført årlige «merkesjekker». Mattilsynet gjennomfører de årlige merkesjekkene for å føre tilsyn med hvordan virksomhetene etterlever kravene til korrekt og redelig merking av matvarer. Tidligere merkesjekker viser at det fortsatt er behov for å øke kunnskapen om regelverket hos de ulike matprodusentene og importørene.

I merkesjekken 2020 valgte Mattilsynet produkter som selges til forbrukere i det norske dagligvaremarkedet og fra helsekostbutikker. Ingen av produktene er produsert i Norge, men kommer fra EU/EØS.

Annonse

Mattilsynet undersøkte følgende:

 • språk

 • betegnelse

 • ingrediensliste

 • mengdeangivelse

 • allergenmerking

 • nettoinnhold

 • holdbarhetsdato

 • vilkår for oppbevaring og/eller bruk

 • presentasjon av næringsdeklarasjon

 • god opplysningspraksis

Følges opp lokalt

Merkingen på totalt 13 produkter fra seks virksomheter ble vurdert. Fire av produktene var uten feil.

Mattilsynet fant ingen feil på kravene til betegnelse, mengdeangivelse, nettoinnhold, holdbarhetsdato og vilkår for oppbevaring og bruk.

Virksomhetene som hadde feil, følges opp videre av det lokale Mattilsynet.

Eksempler på feil:

Annonse
 • Ingredienslisten - uoverensstemmelse mellom ingrediensene angitt på emballasjen og produktdatabladet.

 • Næringsdeklarasjon - ikke brukt riktig navn på næringsstoffene.

 • Betegnelsen - ikke skrevet på norsk. 

 • Allergenmerking - opplysning om «kan inneholde «et allergen»», når produktdatabladet opplyste at det kun var spor av allergenet i produktet.

Enkelte produkter var merket med aldersangivelse, en opplysning som bare kan benyttes for mat omfattet av forskrift om barnemat. Merking med aldersangivelse kan gi inntrykk av at produktene tilhører en bestemt produktkategori og skape forventninger hos forbrukerne om at de oppfyller de særskilte kravene til sammensetning som vi har for barnemat.

Villedende og forvirrende

Mattilsynet vurderer at forbrukere i stor grad bruker aldersangivelse for å velge egnede produkter til barn i en gitt alder. Det kan gjelde både for ordinære næringsmidler og snacks/mellommåltider. Aldersangivelse og illustrasjoner kan eksempelvis føre til at vanlig mat framstår som særlig egnet til de minste barna. Dette kan oppleves villedende og forvirrende for småbarnsforeldre.

– Korrekt merking har betydning for forbrukerne. Hvis merkingen er mangelfull eller feil, har forbrukerne ikke mulighet til å ta gode valg. Virksomhetene har ansvar for å sette seg inn i og følge regelverket. Vi oppfordrer bransjen til å gjøre en innsats for å øke kunnskapsnivået hos aktørene i næringen, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

LES MER | Her finner du mer om regelverket for matmerking

 

Annonse

 

 

Ledige stillinger – Dagligvarejobb