Vlora Ibishi fra medlemsbutikken ved Nortura Sarpsborg gjør klar varer til Too Good To Go. Nortura Sarpsborg er Norges største påleggsbutikk.

 

Norges største påleggsfabrikk redder mat hver dag

Publisert: 9. februar 2021 kl 09.21
Oppdatert: 9. februar 2021 kl 10.56

Overskuddsvarer fra serveringsmarkedet kom forbrukerne til gode i 2020. Tiltaket har bidratt til å redusere matsvinn.

I løpet av fjoråret reddet Nortura og brukerne av appen Too Good To Go 38.989 poser med overskuddsmat.

26.644 av posene er reddet hos Nortura Sarpsborg, Norges største påleggsfabrikk. 11.979 er reddet hos Nortura Tønsberg og resten hos Nortura Forus og Nortura Egersund.

LES MER | Too Good To Go: 1,5 millioner matposer reddet fra svinn i 2020

Overskuddsmat

– Da restauranter og hoteller stengte ned i mars, satt Nortura med mye overskuddsmat som skulle vært solgt til restaurant- og storkjøkkenmarkedet. Mye av dette ble i stedet ble solgt gjennom Too Good To Go. I tillegg selges det også en del andre produkter via appen, for eksempel produkter som er i ferd med å gå ut på dato, forklarer bærekraftsjef Cecilie Hultmann i Nortura.

Cecilie Hultmann er bærekraftsjef i Nortura.

 

Annonse

Reduksjonen i matsvinn tilsvarer et utslippskutt på 97,5 tonn CO2-ekvivalenter, ifølge Too Good To Go.

Selges med én gang

– Det er viktig å unngå matsvinn, og når situasjonen har vært sånn som den har vært i 2020 så er det fint at dette kan komme andre til gode, sier Hultmann.

Nortura har samarbeidet med Too Good To Go i tre år.

– Det er flott å se innsatsen som gjøres både av Nortura og folk flest, og at Too Good To Go blir brukt som et verktøy i arbeidet med å bekjempe matsvinn. Tallene er et bevis på at det fungerer. Etterspørselen i lokalmiljøet er høy, og posene blir gjerne solgt med én gang de legges ut i appen, sier Ann-Kristin Raknes Pfründer, daglig leder i Too Good To Go Norge.

Nortura skal nå 60 prosent

Nortura har gjennom matbransjens avtale med regjeringen forpliktet seg til å halvere matsvinnet i sin produksjon innen 2030, i tråd med FNs bærekraftsmål og EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi.

Annonse

– Nortura har valgt å gå lenger enn vår forpliktelse overfor regjeringen. Vi vil redusere matsvinnet med 60 prosent innen 2030. Det handler ikke bare om mat som går ut på dato, vi har over mange år arbeidet med å redusere svinn fra produksjonsprosessene våre og vil forbedre presisjon og planlegging ytterligere fremover slik at minst mulig går til spille, sier Hultmann, og legger til:

– Utover det jobber vi med å gjøre anleggene våre 100 prosent fossilfrie, benytte mer bærekraftig emballasje og vi vil kutte 80 prosent av utslippene fra transport innen 2030. Nortura skal gå foran for å utvikle en bærekraftig matindustri basert på sirkulærøkonomiske idealer, samtidig som skal bidra til klimasmart gårdsproduksjon.

 

 

Ledige stillinger – Dagligvarejobb