Annonse
Smittevernkø: Sist lørdag var det tidvis lang kø for å komme inn i Meny på Grorud senter i Oslo. Vektere passet på at folk holdt avstand og at det ikke var for mange i butikken samtidig.
Regjeringen

Presiserer smittevernregler i dagligvarehandelen

I uke 12 ble det gjort en endring i anbefalingen til befolkningen generelt om å holde to meter avstand der det er mulig. Bakgrunnen for endringen er økt smitte og utbredelsen av muterte varianter som er mer smittsomme og kan gi større sykdomsutbredelse, skriver Nærings- og fiskeridepartementet på sin hjemmeside.

For virksomheter hvor én meter er forskriftsfestet i covid-19-forskriften, vil imidlertid kravet om én meter avstand fortsatt gjelde. Dette gjelder for eksempel i matvarebutikker. For å redusere sosial kontakt anbefaler helsemyndighetene likevel at både ansatte og kunder tilstreber å holde to meters avstand der det er mulig.

Anbefalingen for hele landet er å bruke munnbind dersom det ikke er mulig å holde to meters avstand, men i områder med forsterkede smitteverntiltak og særlig høyt tiltaksnivå, som i Viken, har Helse og omsorgsdepartementet forskriftsfestet påbud om munnbind dersom det ikke er mulig å holde én meters avstand.

Det er også enkelte kommuner som har gitt egne lokale forskrifter om smitteverntiltak, som man bør være oppmerksom på. Disse finner man via Helsenorge.no.

Annonse
Annonse