Rein fra Jotunheimen er nå en beskyttet geografisk betegnelse.

Stiftelsen Norsk Mat | Caroline Roka

 

Rein fra Jotunheimen opp i matens eliteklasse

Arne Kongsnes
Publisert: 28. oktober 2021 kl 16.23
Oppdatert: 29. oktober 2021 kl 08.02

Valdres/Fram, Lom, Vågå og Filefjell er kjerneområdet for de fire reinlagene som står bak den geografiske beskyttelsen til Rein fra Jotunheimen.

Dokumentert sammenheng

Jotunheimen er et utmerket område for reinsdyr. Snøen smelter sakte i fjellet og reinsdyrene beiter seg oppover ettersom lyng og lav kommer fram. Det gir velfødde dyr og svært god kvalitet på kjøttet. Det gir også en dokumentert sammenhengen mellom beiteområde og kvaliteten på kjøttet. Det er kjernen i det kvalitetsstempelet en beskyttet geografisk betegnelse er, og er en av grunnen til at den er vanskelig å oppnå. 

Ikke innovative, ne

Kristian Kjærstad høstet latter i salen under torsdagens Fagdag norsk mat i regi av Stiftelsen Norsk Mat da han takket for prisen med å innrømme at de ikke følte seg verken innovative eller nyskapende.

– Vi gjør det vi alltid har gjort, sier Kjærstad.

Fra prisutdelingen (fra venstre): Kristian Kjærstad (Lom), statssekretær Wenche Karen Westberg (Sp), Dag Inge Bakke (Vågå), Nina Sundqvist (Stiftelsen Norsk Mat), Knut Maristuen (Filefjell) og Øystein Opdahl (Fram). Foto: Stiftelsen Norsk Mat | Morten Nymoen

 

Saken fortsetter under annonsen

Helt siden 1400-tallet kan det dokumenteres at det har beitet reinsdyr i Jotunheimen.

Prisen ble delt ut av statssekretær Wenche Karen Westberg (Sp), som måtte steppe inn for landbruks- og matminister Sandra Borch, som måtte presentere enigheten i tilleggsforhandlingene i jordbruket på en pressekonferanse. Selv følte Westberg seg litt som buss for tog, men innrømmet at hun beveget seg litt utenom talepunktene fra Landbruks- og matdepartementet da hun sa hun følte seg sikker på at disse reinsdyras lykkelige liv i Jotunheim ville gi ekstra god smak på kjøttet.  

– Reindrifta i Jotunheimen drives etter økologiske prinsipper, med ikke for store flokker, fokus på avl og registering er sentralt. Det er krav til at kalvene skal være store nok når de slaktes, minimum 20 kilo. Kraftfor tillates ikke. Her er det naturlig beite som gjelder, forsikrer Øystein Opdal fra Fram Reinlag.

Nå vil de fire tamreinlagene i Jotunheimen bruke prisen til å vekke forbrukeren for dette kjøttet, som er fullt av viktig næringsstoffer og nydelig på smak.

Viktig utover Norge

– Stiftelsen Norsk Mat har ventet lenge på å få en søknad på beskyttet betegnelse fra reindrifta, og nå er vi utrolig glade for at den første er gått gjennom. De beskyttede betegnelsene er særdeles viktig i norsk og europeisk sammenheng for å ta vare på den distinkte matkulturen vi har. Rein er definitivt en del av denne. Så dette er en gledens dag, sier administrerende direktør Nina Sundqvist i Stiftelsen Norsk mat.

Rein fra Jotunheimen fås kjøpt under varemerket Kolonihagen hos Rema 1000 og i utvalgte spesialbutikker og restauranter.

Saken fortsetter under annonsen

Beskyttede betegnelser

Beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning som sikrer at norske matskatter får den beskyttelse og anerkjennelse de fortjener.

Beskyttede betegnelser reguleres av egen nasjonal forskrift. Den omfatter tre ulike betegnelser: Beskyttet opprinnelsesbetegnelse, Beskyttet geografisk betegnelse, Beskyttet tradisjonelt særpreg.

Formålet med beskyttede betegnelser er:

  • Større matmangfold og økt verdiskaping ved å stimulere til regional og lokal matproduksjon.

  • Sikrer forbrukeren pålitelig informasjon om produktets geografiske tilhørighet, tradisjon og særegne kvaliteter.

  • Ta vare på viktig kunnskap om norsk mat og matkultur.

Det er Mattilsynet som foretar endelig godkjenning av en søknad om beskyttelse, mens Stiftelsen Norsk Mat administrerer ordningen og har nasjonalt ansvar for informasjon og markedsføring av merkeordningen.