Espen Lynghaug er spesialrådgiver for kompetanse og utdanningspolitikk i NHO Mat og Drikke.

Foto

Arne Kongsnes

 
Kompetanse

– Vi trenger mer av alt

Publisert: 15. mars 2021 kl 09.15
Oppdatert: 15. mars 2021 kl 09.30

Slik oppsummerer Espen Lynghaug, spesialrådgiver for kompetanse og utdanningspolitikk i NHO Mat og Drikke, funnene i NHOs ferske kompetansebarometer for 2020.

Kompetansebarometeret er en årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter. Den er basert på undersøkelser som er gjennomført av NIFU. 5.547 bedrifter har svart på undersøkelsen.

LES MER | Her kan du laste ned NHOs kompetansebarometer for 2020

Udekket behov

Likevel er kompetansegapet stabilt og stort. 6 av 10 bedrifter i NHO har et udekket kompetansebehov. Mangelen på fagarbeidere er størst.

Også i NHO Mat og Drikke er mangelen på kompetanse stor. 56 prosent av bedriftene melder at de i stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov, skriver organisasjonen på sine hjemmesider.

– Etter en jevn økning i udekket behov gjennom seks år ser vi i denne undersøkelsen for første gang en liten nedgang, selv om det ikke endrer hovedbildet. 27 prosent av bedriftene melder at de i 2020 har forsøkt å rekruttere, men likevel ikke fått ansatt noen, sier Espen Lynghaug.

Annonse

Da barometeret ble presentert fredag, trakk forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) trakk frem bransjeprogrammene som en suksess.

– Funnene i kompetansebarometeret understreker behovet for at vi både må arbeide for at utdanningssystemet er best mulig, og at bedriftene bygger videre på den kompetansen de allerede har, sier Lynghaug.

Flere kompetanseprogram

Bransjeprogram for kompetanseutvikling er på plass for mat- og drikkenæringen, og det arbeides også for et lignende tilbud innen landbruks- og gartnernæringen.

– Vi er også fornøyd med at vi nå kan rekruttere bedrifter inn til det nye treårige prosjektet «Fremtid for kompetanse.» I dette prosjektet vil 40 bedrifter få et nettverk og god hjelp til kompetanseutvikling. Vi har også forventninger til oppfølgingen av rapporten «Uten fagarbeidere- ingen matnasjon» som ble overlevert til regjeringen i februar, sier Lynghaug

LES MER | Fremtid for kompetanse – ny storsatsing

Stabile forhold

Annonse

I undersøkelsen er det også spurt om behovet for arbeidskraft i år i forhold til i fjor. Her skiller mat- og drikkenæringen seg ut i NHO-systemet: Blant bedriftene som forventer omtrent samme behov i år som i 2020, befinner hele 75 prosent seg innenfor medlemsmassen til NHO Mat og Drikke.

15 prosent forventer flere ansatte, og 9 prosent forventer færre.

 

Ledige stillinger – Dagligvarejobb