Annonse
Behovet for arbeidskraft er særlig stort for bønder som driver med frukt og grønnsaker. Der trengs det mange tusen sesongarbeidere gjennom året. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix    

Viderefører risikoavlastning for grøntprodusentene i koronakrisen

Staten har blitt enige med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om å videreføre utvidelse av avlingsskadeordningen for jordbruket slik at den også for 2021-sesongen omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. 

– Videreføring av endringen i avlingssviktordningen som partene nå er enige om, bidrar til risikoavlastning for bønder som produserer frukt, bær, grønnsaker og poteter. Det er viktig at den planlagte produksjonen igangsettes for å sikre det norske markedet gode, norske produkter fremover, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Videreføringen innebærer videre en maksimal utbetaling på to million kroner og gjelder for innhøstingssesongen 2021.

(©NTB)

 

Annonse
Annonse