De rekordhøye strømprisene er svært utfordrende også for næringslivet. Nå ber NHO Mat og Drikke om tiltak.

Heiko Junge | NTB

 

NHO Mat og Drikke krever tiltak mot strømprisene

Publisert: 24. januar 2022 kl 08.32
Oppdatert: 25. januar 2022 kl 08.19

– Bedriftene trenger tiltak som både løser den ekstraordinære akuttsituasjonen og det langsiktige behovet for økt nettkapasitet og fornybar produksjon, mener NHO Mat og Drikke.

På toppen av andre økninger

Administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke sier at prisøkningene er av et slikt omfang og kom såpass uventet at det ikke er rimelig å forvente at bedriftene skulle ha tatt høyde for disse, selv om en del bedrifter likevel har prissikringsstrategier og har inngått fastprisavtaler.

For mange bedrifter kommer de høye strømregningene på toppen av andre utgiftsøkninger, blant annet til smitteverntiltak, ulike innsatsfaktorer, emballasje og logistikk.

LES MER | BKLF etterlyser strømstøtte til flere næringer

Må løses også på lang sikt

– Dette er en helt ekstraordinær og akutt situasjon der vi må ha to tanker i hodet samtidig. Først av alt må vi finne midlertidige tiltak som kan avhjelpe situasjonen bedriftene befinner seg i nå. Dette haster. Samtidig må vi fortsette det langsiktige arbeidet med å øke nettkapasitet og fornybar produksjon, i tillegg til at energieffektiviserende tiltak må prioriteres enda høyere, sier Brubakk.

Saken fortsetter under annonsen

Et samlet NHO-fellesskap arbeider nå på høygir med å foreslå strakstiltak, og Brubakk oppfatter at de politiske partiene lytter og vil bidra til at strømkrisen ikke får mer alvorlige konsekvenser for bedriftene enn den allerede har gjort.

– Dette arbeidet har høy prioritet, og vi må finne frem til en målrettet ordning som er enkel å administrere, som vil kunne virke raskt og som naturligvis også må være innenfor rammene av statsstøtteregelverket, understreker Brubakk.

NHOs utgangspunkt er samtidig at det internasjonale strømmarkedet er viktig både for forsyningssikkerheten og for å sikre norsk verdiskaping. Utbygging av nye, fornybare energikilder vil derfor være avgjørende for å sikre bærekraftig og rimelig strøm for fremtiden.

 

Ledige stillinger – Dagligvarejobb