Anne Berit Aker Hansen (NNN), Christopher Beckham (Handel og Kontor) Anne-Cecilie Kaltenborn (NHO Service og Handel), Petter Haas Brubakk (NHO Mat og Drikke) og Jarle Hammerstad (Virke) møtte mandag næringsministeren for å diskutere grensehandel.

 

Bente Birkeland | NNN

 

Grensehandel

– Positive signaler fra regjeringen

Redaksjonen
Publisert: 27. januar 2022 kl 09.50
Oppdatert: 1. februar 2022 kl 10.18

Grensehandelsalliansen er et samarbeid mellom Handel og Kontor i Norge og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Virke Dagligvare, NHO Service og Handel og NHO Mat og Drikke. Mandag denne uka møtte alliansen næringsministeren for å diskutere tiltak mot grensehandel.

Ønsker samarbeid

Næringsministeren signaliserte i møtet ifølge NHO Mat og Drikke «at regjeringen ønsker å samarbeide med partene i alliansen om kunnskapsinnhenting som grunnlag for å finne og foreslå riktige tiltak».

– Grensehandelsalliansen ønsker å bidra til at regjeringen når målsettingen med å redusere grensehandelen og skape flere arbeidsplasser i mat- og drikkenæringen. Dette var et nyttig og konstruktivt møte, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Regjeringen har ambisjoner om å redusere grensehandelen og skape nye arbeidsplasser i den norske mat- og drikkenæringen. Hurdalsplattformen sier at regjeringen vil «gjennomgå grensehandelsproblematikken i lys av erfaringene fra koronapandemien og fra andre land, som Danmark, og foreslå konkrete tiltak som reduserer grensehandelen og styrker konkurransekraften til norsk næringsliv».

– Vi vil ta initiativ til kontakt og dialog med Nærings- og fiskeridepartementet for å samle kunnskap, erfaringer og opplysninger om grensehandelen og hvordan perioden med stengte grenser har ført til betydelig økning i produksjon, omsetning og sysselsetting i mat- og drikkenæringen, sier Brubakk. 

Fra supplement til konkurrent

Saken fortsetter under annonsen

Grensehandelen har ifølge NHO Mat og Drikke utviklet seg fra å være et supplement til norsk dagligvarehandel til å bli en hovedkonkurrent for den norske mat- og drikkenæringen. Selv etter avgiftskutt er avgiftsgapet mellom Norge og Sverige fortsatt betydelig.

Perioden med stengte grenser under koronapandemien har reversert grensehandelen og ført til rekordhøy produksjon og omsetning av mat- og drikke i Norge i 2020 og 2021.

– Dette har i sin tur ført til flere tusen nye arbeidsplasser på norsk side av grensen. Disse arbeidsplassene står i fare for å forsvinne dersom grensehandelen gjenopptas med full styrke.

Brubakk mener det haster å komme i gang med arbeidet for å redusere grensehandelen og beholde arbeidsplassene:

– Perioden med stengte grenser under pandemien har vist et stort potensial for økt produksjon, omsetning og sysselsetting i verdikjeden for mat og drikke i Norge. Nå må regjeringen raskt sette i gang arbeidet med å se hvordan dette potensialet kan realiseres gjennom målrettede tiltak. Dette er et arbeid Grensehandelsalliansen og NHO Mat og Drikke også kan bidra til, sier Brubakk.

Mange nye jobber

Forbundsleder Anne Berit Aker Hansen i NNN er også fornøyd med møtet med Vestre:

Saken fortsetter under annonsen

– Det var et godt møte hvor vi fikk anledning til å presentere de mulighetene vi mener redusert grensehandel vil ha for norske arbeidsplasser, verdiskaping og skatteinntekter. Og også hvilke positive effekter det vil kunne ha for folkehelse og klima hvis vi lykkes, sier Anne Berit Aker Hansen.

Produksjonsvolumet i næringsmiddelindustri har økt med 11,7 prosent mellom januar 2020 og september 2021. Samlet sett har det blitt mer enn 4.000 nye ansatt i dagligvare og mat- og drikkenæringen under perioden med redusert grensehandel

– Dette er positivt for hele verdikjeden for mat og drikke; det er bra for landbruket, det er bra for foredlingsindustrien, det er bra for dagligvarehandelen, det er bra for Vinmonopolet. Vi må øke kunnskapen og gjøre som i Danmark: ha en kunnskapsbasert tilnærming til politikk som bidrar til å redusere grensehandelen, sier Aker Hansen i NNN.