Fisk i Namsen
Foto

lllustrasjonsfoto: Gorm Kallestad | NTB

 

 

Sykdomsutbrudd ved oppdrettsanlegg

Publisert: 5. august 2022 kl 08.26
Oppdatert: 5. august 2022 kl 09.11

­– Det er også mistanke om furunkulose på en nabolokalitet tilhørende samme eier, skriver Mattilsynet i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Det er den klassiske varianten av furunkulose er påvist. Diagnosen er bekreftet.

Klassisk furunkulose er en infeksjonssykdom som er forårsaket av bakterien aeromonas salmonicida. Ved hjelp av forebyggende tiltak, som vaksinering og desinfeksjon av inntaksvann til settefiskanlegg, har sykdommen vært under god kontroll de siste tiårene.

Oppdrettere og fiskehelsetjenester må være observante med tanke på å avdekke sykdommen, skriver Mattilsynet.

– Smittepress i området er trolig økt, og aktører som benytter sjøvann fra området til settefiskproduksjon eller til transport av fisk bør ta dette med i sin risikovurdering, heter det i pressemeldingen.

 

Ledige stillinger – Dagligvarejobb