Norsk hønsehold får kritikk av ESA. Tre av fire gårder besøkt av ESA hadde for mange dyr i henhold til regelverket. Foto: Marit Hommedal | NTB

Norsk hønsehold får kritikk av ESA. Tre av fire gårder besøkt av ESA hadde for mange dyr i henhold til regelverket.

Foto

Marit Hommedal | NTB

ESA kritiserer norsk hønsehold

Publisert: 19. januar 2023 kl 08.28
Oppdatert: 19. januar 2023 kl 11.19

­I fjor høst besøkte ESA-inspektører norske hønsegårder og undersøkte produksjonen av egg og slaktekyllinger. På tre av de fire gårdene som ble inspisert, var det altfor mange dyr, skriver Nationen.

På det verste fant inspektørene 4.400 for mange høner (125 prosent) på en gård, sett opp mot reglene.

Selv om ESA bare har besøkt fire dyrehold, konkluderer de i et utkast til en rapport at forbrukerne ikke kan stole på informasjonen fra produsentene.

«Antall besetninger i ESAs revisjon er for lavt til å konkludere om tilstanden generelt i Norge. Likevel avdekker ESA-inspeksjoner svakheter ved Mattilsynets tilsyn og kontroll som kan innebære risiko for mangelfull etterlevelse av regelverket», skriver Inge Erlend Næsset, direktør i avdeling regelverk og kontroll hos Mattilsynet, til Nationen.

En av ESAs konklusjoner er at myndighetene «på alle nivå» har unnlatt å følge anbefalinger fra 2012, og at dette har ført til at dyrevelferden svikter «alvorlig» på flere punkter, skriver avisen.

ESA ønsker ikke å kommentere utkastet til rapporten før den er helt ferdig og publisert.

(©NTB)

 

 

Ledige stillinger – Dagligvarejobb