Omsetningen i tradisjonell dagligvare falt med 2,8 prosent i 2022. Det tilsvarer 5,8 milliarder kroner.

Omsetningen i tradisjonell dagligvare falt med 2,8 prosent i 2022. Det tilsvarer 5,8 milliarder kroner. Illustrasjonsfoto: Are Knudsen

Omsetningen av dagligvarer ned 4,4 milliarder kroner i fjor

Publisert: 9. mars 2023 kl 08.13
Oppdatert: 9. mars 2023 kl 09.16

Det viser tall fra Dagligvarerapporten 2023 som NielsenIQ la fram torsdag. Her er flere nøkkeltall:

  • Omsetningen i tradisjonell dagligvare, som består av Bunnpris, Coop, Norgesgruppen og Rema 1000, omsatte for 201,3 milliarder kroner i 2022. Dette var en tilbakegang på 2,8 %, som utgjør 5,8 milliarder.

  • Omsetningen i verdibutikker var på 15,3 milliarder kroner i 2022. Dette er en vekst på 10 % mot 2021. I I NielsenIQs definisjon av verdibutikker ligger Dollarstore, Europris, Nille, Normal og Rusta.

  • Omsetningen i netthandel endte på 4,6 milliarder i 2022. Dette var en tilbakegang på 3 %. For å sette omsetningsstørrelsen i perspektiv, tilsvarer dette nærmere halvparten av den tradisjonelle dagligvareomsetningen i Nordland fylke. Eksempler på aktører er Foodora market, matkasseaktører, Meny Netthandel og Oda.no.

En betydelig del av den norske omsetningen av dagligvarer skjer i butikker uten tilknytning til de fire største aktørene i det tradisjonelle markedet. Disse butikkene omsatte for 2,9 milliarder kroner i 2022. Dette var en vekst på 5,4 % i 2022.

Annen dagligvare står for 1,3 % av totalmarkedet. Eksempler på aktører er Gla'laksen, Haslum Frukt, Iceland og Sultan Marked. Den totale salgsutviklingen hos de tradisjonelle aktørene, netthandel og annen dagligvarer påvirkes i stor grad av re-stabilisering i kjøpsatferd etter Covid-19. Til tross for at omsetningen er lavere i 2022 enn i 2021, er omsetningen fremdeles høy i historisk sammenheng.

Langt over normalåret 2019

Den totale omsetningen i norsk dagligvare er nesten 17 % høyere enn i normalåret 2019. Denne «lånte omsetningen» kommer i stor grad fra grensehandelskanalen.

Grensehandelen økte i 2022 med 7,8 milliarder og endte på 10,4 milliarder. Økningen mot pandemiåret 2021 var på 315 %, mens når vi måler mot 2019 (helår før pandemien) så ser vi en nedgang på -35,3 %, heter det i en pressemelding fra NIelsen.

I den delen av dagligvaremarkedet som NielsenIQ dekker på kategorinivå, tradisjonell dagligvare, er det de grensehandelsutsatte kategoriene som går mest tilbake i 2022.

Hovedkategorien tobakk er den som går aller mest tilbake. Totalt ble det omsatt sigaretter, rulletobakk, snus og andre tobakksprodukter for nesten 15 % mindre i 2022 enn i 2021.

Drikkevarer opplever også tilbakegang. Omsetningen er ned 5,5 %. Et omsetningsfall som særlig skyldes at det ble omsatt mindre øl.

Det ble også omsetningsfall for kategoriene sjokolade og sukkervarer, helse og skjønnhet og vaske- og husholdningsprodukter. Dette er hovedkategorier hvor det tradisjonelle dagligvaremarkedet opplever sterk konkurranse fra verdibutikker i tillegg til grensehandel.

Grensefylkene taper mest

At grensehandel påvirker omsettingen i markedet for dagligvarer er også synlig i omsetningsutviklingen per fylke i tradisjonell dagligvare. Fylkene nære svenskegrensen går mest tilbake, mens fylkene på Vestlandet og i Nord-Norge går i motsatt retning.

Innen tradisjonell dagligvare gikk omsetningen ned 6,8 % i Viken fylke, mens omsetningen var stabil i Møre og Romsdal. Den tradisjonelle dagligvareomsetningen økte marginalt i Troms og Finnmark i 2022.

Saken fortsetter under annonsen

Uro i markedene og store skifter i den makroøkonomiske og geopolitiske situasjonen i verden påvirker i stor grad også prisveksten i Norge. Prisveksten i 2022 var på 4,7 %, som er godt over det vi har sett de senere år og anser som normal prisvekst. Sammenlignet med andre land i verden er prisveksten i Norge derimot noe lavere. Særlig Øst-Europa opplever svært høy inflasjon, men også Vest Europa har større prisvekst innen tradisjonell dagligvare enn Norge.

EMV øker fortsatt

Når man ser på utviklingen av kjedenes egne merkevarer, så ligger omsetningen stabil mot fjoråret, mens leverandørenes merkevareomsetning går tilbake. En tilbakegang på -3,4 %.

Kjedenes andel av egne merkevarer ligger på 18,2 % av totalomsetningen. Dette er en økning på 0,6 prosentpoeng mot fjoråret.

Ledige stillinger – Dagligvarejobb