Bøndenes inntekt fra jordbruket økte kraftig i 2021, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Foto: Stian Lysberg Solum | NTB

Bøndenes inntekt fra jordbruket økte kraftig i 2021, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Foto: Stian Lysberg Solum | NTB

Jordbruksinntekten opp 10,5 prosent i 2021

Publisert: 16. mars 2023 kl 08.34
Oppdatert: 16. mars 2023 kl 10.01

Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), publisert 16. mars.

Renteutgiftene utgjorde 70.200 kroner, og gjennomsnittsgjelden per bruker var 2 844 900 kr, en økning på 5,4 prosent fra året før, skriver SSB i en pressemelding.

Hver tredje i null eller minus

Gjennomsnittlig jordbruksinntekt er definert som gjennomsnittlig næringsinntekt fra jordbruk etter fradrag av årets underskudd, var 198.700 kroner i 2021. I alt var det 35.935 jordbruksbedrifter med personlige brukere i 2021 og 33 prosent av disse gårdbrukerne hadde negativ eller 0 jordbruksinntekt. 21 prosent hadde jordbruksinntekt på 400.000 kroner eller mer.

Langt mer enn gårdsdrift

Den samla gjennomsnittlige inntekten for personlige brukere etter rentefradrag og årets underskudd, var 727.100 kroner. Denne inntekten består av lønnsinntekter,45 prosent, jordbruksinntekter, 27 prosent, mens kapitalinntekter, andre næringsinntekter og pensjoner utgjorde henholdsvis 15, 13 og 10 prosent, forteller SSB.

Her er noen andre nøkkeltall:

  • Driftsformene svin og fjørfe hadde høyest jordbruksinntekt, med 589.000 kroner

  • Gårdbrukerne i Rogaland hadde høyest jordbruksinntekt, med 289.900 kroner

  • Lavest inntekt fra jordbruk hadde gårdbrukerne i Vestland og Agder, med henholdsvis 121.100 og 128.000 kroner.

  • I 2021 hadde gårdbrukerne en samlet gjeld på 102,2 milliarder kroner. Dette utgjorde 2.844.900 kroner per gårdbruker, en økning på noe over 5 prosent per bruker fra året før

Ledige stillinger – Dagligvarejobb