Oppdrett av laks og tare i ett og samme anlegg

Sintef Oceans forskning viser at at dyrking av tare sammen med oppdrettsfisk, kan gi opptil 50 prosent bedre tarevekst. Foto: Folla Alger

Cermaq og Folla Alger:

Tester ut kombinert oppdrettsanlegg for laks og tare

Publisert: 21. februar 2023 kl 12.49
Oppdatert: 22. februar 2023 kl 08.13

­Sjøanlegget er altså bygget for kombinert produksjon av både laks og tare, der taren skal dyrkes inne i selve oppdrettsanlegget. Det er utformet som et tradisjonelt lakseoppdrettsanlegg med 24 bur, men med spesielle løsninger for taredyrking i de midterste burene og laks i de ytterste merdene på hver side, skriver Cermq Norway i en pressemelding.

Folla Alger samarbeider med Cermaq om lakseoppdrettet på anlegget, mens Sintef Ocean produserer den første tareleveransen til utsettet i sjø.

Opptil 50 prosent bedre tarevekst

 Kombinert drift kan gi god arealutnyttelse ved å produsere flere arter innenfor samme område. Dette arealet er allerede avsatt til laks, og ved å dyrke tare på samme anlegg i tillegg så håper vi å kunne bidra til å øke verdiskapingen. Dette oppsettet lar oss bruke næringsstoffene som laksen slipper ut på en fornuftig måte ved å produsere tare, som igjen kan brukes som blant annet råvare i nytt fôr, forteller Silje Forbord, forskningsleder i Sintef Ocean.

Vi vet at vi kan få opptil 50 prosent bedre tarevekst ved å dyrke den fram sammen med oppdrettsfisk. Nå skal vi også se på om det er flere fordeler ved kombinert drift, sier Forbord.

Næringer for framtiden

 Fiskeoppdrett og taredyrking er begge næringer for fremtiden, og vil være viktige bidragsytere til det grønne skiftet, sier Tarald Sivertsen, styreleder i Folla Alger.

 Dette er et veldig spennende prosjekt for oss, der vi både kan få utnyttet næringsstoff rundt oppdrettsmerdene som en ressurs, og vi kan få opp flere alternative fôrråvarer. Det er god sirkulærøkonomi. I tillegg bidrar prosjektet til økt lokal verdiskaping og næringsutvikling, noe som er veldig positivt for alle som bor og driver her, sier Truls Hansen, Cermaqs produksjonsdirektør i Nordland.

Tare tar opp næringsstoffer fra laks

 Ved å dyrke taren sammen med fisk får taren bedre tilgang til næring, også i sesonger da det naturlig er mindre næringssalter i sjøen generelt, forteller Silje Forbord fra Sintef Ocean.

En del av næringsstoffene som slippes ut fra laksemerder, er vannløselige. De vil gjødsle taren og føre til økt karbonfangst når taren vokser. Ved hjelp av fotosyntesen utnytter taren sollyset, vokser og binder karbon fra sjøen. Dette er den samme prosessen som trær og planter gjør på land, forklares det i pressemeldingen.

Prosjektet skal se på hvordan oppdrett av laks og tare kan ha gjensidig nytte av hverandre.

Tare og laksens helse?

Prosjektet skal også se på hvordan tare-produksjon påvirker vannmiljøet i merdene, og hvilken effekt den kombinerte produksjonen har på helsa til fisken i merdene.

Saken fortsetter under annonsen

Folla Alger har fått forsknings- og utviklingskonsesjoner (FoU) fra Fiskeridirektoratet for å gjennomføre prosjektet. Sintef Ocean er ansvarlig for forskningen, som skal gjennomføres i tett samarbeid med NTNU og Nord Universitet.

 

Ledige stillinger – Dagligvarejobb