Leder av Virke servicehandel, Iman Winkelman, mener næringsministeren har demonstrert evne til å forstå kiosk- og bensinstasjons betydning i det samlede dagligvaremarkedet.

Virke Servicehandel

– Historisk anerkjennelse av servicehandelen

Publisert: 19. juni 2020 kl 14.15
Oppdatert: 19. juni 2020 kl 14.23

Regjeringen la fredag frem stortingsmelding dagligvare. Gjennom dagligvaremeldingen varsler regjeringen at den vil vurdere nærmere hvordan man kan legge bedre til rette for at kiosker og bensinstasjoner kan konkurrere i det samlede dagligvaremarkedet. 

Formålet med meldingen er å vurdere og foreslå tiltak for å styrke konkurransen i det samlede dagligvaremarkedet. Virke Servicehandel mener næringsministeren har demonstrert evne til å forstå kiosk- og bensinstasjons betydning i det samlede dagligvaremarkedet. Man peker i stortingsmeldingen blant annet på at regjeringen mener servicehandelen har et potensial til å utøve et visst konkurransepress mot dagens dagligvareaktører. Leder av Virke servicehandel, Iman Winkelman, kaller vurderingene i meldingen som historiske:

– Regjeringens anerkjennelse av servicehandelens betydning er historisk. Dette i forlengelsen av at man gjør et tydelig poeng av at kiosker og bensinstasjoner kan bidra til å styrke konkurransen i det samlede dagligvaremarkedet, og så ledes er å betrakte som en faktisk konkurrent til de store dagligvarekjedene, sier Winkelman i en pressemelding.

Regjeringen skriver i stortingsmeldingen at den vil vurdere hvordan man i større grad kan legge til rette for konkurranse fra tilgrensende aktører som blant annet servicehandelen i dagligvaremarkedet. Iman Winkelman mener dette et viktig gjennombrudd:

– Store deler av diskusjonen om konkurransen i dagligvaremarkedet har omhandlet forholdet mellom de etablerte dagligvareaktørene. Når regjeringen nå vil vurdere hvordan blant annet kiosker og bensinstasjoner kan bidra til økt konkurranse i dagligvaremarkedet, åpner det for viktige endringer på områder som er av direkte betydning for servicehandelens langsiktige konkurranseevne, sier Winkelman.

Virke Servicehandel merker seg at regjeringen gjennom dagligvaremeldingen skriver at den pågående bransjeglidningen har bidratt til at det tradisjonelle skillet mellom kiosker, bensinstasjoner og dagligvarebutikkene i stor grad har blitt utvisket. Samtidig vil regjeringen ikke endre på dagens statlige forbud mot at kiosker og bensinstasjoner kan søke om salgsbevilling på lik linje med dagligvarenæringen.

– En fersk undersøkelse blant alle landets ordførere viser at et stort flertall av de spurte ønsker at kommunene selv skal kunne avgjøre søknader om salgsbevilling også når søknaden kommer fra en kiosk eller bensinstasjon. Dette handler i stor grad om at mange bensinstasjoner i distriktet for alle praktiske formål er å betrakte som en nærbutikk med hensyn til dagligvareutvalg og drivstoffutsalg, og at lokale folkevalgte ofte ønsker å finne gode lokale løsninger for disse utsalgsstedene av hensyn til både innbyggerne og de næringsdrivende, sier Winkelman.

Annonse

Ledige stillinger – Dagligvarejobb