Annonse
Næringsminister Iselin Nybø (V) vil ikke innføre forbud mot prisdiskriminering i dagligvarebransjen. Her er hun på besøk hos den Norgesgruppen-eide grossisten Asko tidligere i år. Foto: Berit Roald, NTB scanpix    
Stortingsmeldingen

Regjeringen dropper forbud mot prisdiskriminering i dagligvarehandelen

– Dagligvaremarkedet har stor betydning for de fleste. Derfor er det viktig at det fungerer godt, seier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

I statsråd fredag la hun fram regjeringens stortingsmelding om konkurransen i dagligvarebransjen, som har fått navnet «Dagligvare og konkurranse – kampen om kundene».

Nybø sier at arbeidet med stortingsmeldingen har vist at det er en risiko for at kundene betaler mer enn de må for dagligvarer.

– Norge har høyere priser og mindre vareutvalg enn nabolandene våre. Dette vil regjeringen gjøre noe med, og vi foreslår nå en rekke tiltak, sier Nybø.

Dagligvaresatsing i Konkurransetilsynet

Regjeringen har de to siste årene gitt Konkurransetilsynet 6,5 millioner kroner og 8,5 millioner kroner for å styrke håndhevingen av konkurranseloven i dagligvarebransjen. Ett av tiltakene i den nye stortingsmeldingen er å innføre en permanent satsing på dagligvare i Konkurransetilsynet.

– Med denne satsingen kan Konkurransetilsynet opprettholde den styrkede håndhevingen av konkurranseloven, øke markedsovervåkingen og vurdere flere tiltak som kan føre til mer konkurranse, sier Nybø.

Samtidig skal innkjøpsprisene nå kontrolleres gjennom årlige kartlegginger.

Vil ikke forby prisdiskriminering

I november i fjor viste en gjennomgang fra Konkurransetilsynet at Norgesgruppen gjennomgående får bedre betingelser fra leverandørene enn Coop og Rema 1000. For noen varer er prisforskjellen over 15 prosent.

I forbindelse med dette har regjeringen vurdert om de skal innføre et forbud mot prisdiskriminering for å bedre konkurransen, som enkelte aktører har etterlyst.

I januar kom imidlertid en ekspertgruppe med en rapport der de slo fast at et slikt forbud kan gi høyere priser for forbrukerne.

Nå er det klart at regjeringen ikke vil innføre et slikt forbud.

– Mer kunnskap om hvorfor forskjeller oppstår er viktig i kontrollen med innkjøpspriser. Vi tar også sikte på å innføre krav til begrunnelse fra leverandører som opererer med store forskjeller i innkjøpspriser, sier Nybø.

Vanskelig å finne gode butikklokaler

Det har lenge blitt pekt på at den dominerende posisjonen til Norgesgruppen, Coop og Rema i markedet, gjør det vanskelig for nye å etablere seg. Årsaken er høye innkjøpskostnader for mindre aktører og dårlig tilgang på attraktive butikklokaler.

I stortingsmeldingen sier regjeringen at den vil vurdere om konkurransehensyn kan tas inn i plan- og bygningsloven. Slike presiseringer er gjort i lovverkene i våre skandinaviske naboland.

Nybø sa til Dagens Næringsliv tidligere denne uken at hun tror tiltak innen eiendom vil være effektivt.

– Vi tror dette vil være viktige tiltak som vil gjøre det enklere å etablere seg. I Norge har vi en annen type handlemønster enn i andre land. Vi handler oftere og lite, i tillegg til at vi handler nært der vi bor. Derfor er butikktettheten høy, og tilgangen til butikker er viktig for kjedene, sa Nybø.

I tillegg vil regjeringen undersøke virkningene av en standardisert konkurransetest når nye butikker blir etablert i et geografisk område.

Myndighetene vil også undersøke om nye aktører har reell tilgang til grossisttjenester, og om det er behov for at tilgangen blir regulert.

(©NTB)

 

 

Annonse
Annonse