Annonse
Bilbransjen har over lang tid vært preget av utfordringer med useriøse arbeidsforhold, brudd på arbeidsmiljøloven og svart omsetning. I løpet av 2021 vil det bli svært mye vanskeligere for kriminelle å etablere seg i markedet.

Struper markedet for useriøse bilvaskehaller

– Årets julegave kom tidlig i år. Dette er en stor seier for hele bransjen, sier Iman Winkelman i Virke Servicehandel til Dagligvarehandelen.

Bransjeorganisasjonen har i lang tid kjempet for at myndighetene skal komme på banen i kampen mot useriøse aktører i bilvaskbransjen. Nå er de blitt hørt. Mandag kveld meddelte regjeringen at den har sendt et forslag til høring om å etablere en godkjenningsordning for virksomheter som tilbyr ikke bare manuell bilvask, men også dekkskift og dekklagring.

Styrker arbeidsforhold

– Tilstanden i bilbransjen gjør at det er gode grunner til å innføre en godkjenningsordning. Forslaget vil styrke arbeidstakernes arbeidsforhold, gjøre det lettere for kunder å velge seriøse leverandører og bidra til at myndighetene får oversikt over de ulike aktørene, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim i en uttalelse fra departementet.

Godkjenningsordningen er basert på den eksisterende godkjenningsordningen for renholdsbedrifter, og innebærer at de aktuelle virksomhetene må dokumentere overfor Arbeidstilsynet at enkelte plikter, etter blant annet arbeidsmiljøregelverket, er oppfylt. Virksomhetene må også sørge for at de ansatte har HMS-kort.

Utfordringene synes å være særlig store innen manuell bilvask, dekkskift og dekklagring. Godkjenningsordningen foreslås derfor i utgangspunktet for de virksomhetene som tilbyr dette. Samtidig formuleres lovhjemmelen slik at også andre deler av bilbransjen kan omfattes dersom det viser seg nødvendig. Dette er blant annet fremmet av treparts bransjeprogram for bilbransjen. I tillegg mener Arbeidstilsynet og Statens vegvesen det er behov for en godkjenningsordning.

– Forslaget vil bidra til å styrke kampen for et seriøst arbeidsliv i en bransje som i stor grad har vært preget av useriøse arbeidsforhold, brudd på arbeidsmiljøloven og svart omsetning. Derfor er det godt å se at de mest sentrale aktørene støtter forslaget vi nå fremmer, sier arbeids- og sosialministeren.

Vanskeligere for kriminielle

– Dette er veldig gledelige nyheter, og en honnør til den seriøse delen av bransjen. Jeg synes det er flott at regjeringen har lagt seg på en linje der ordningen ikke blir til byrde for lovlydige aktører, men gjør det mye vanskeligere for kriminelle å etablere seg, sier Winkelman.

– Det er også verdt å merke seg at det vil kunne medføre straffeansvar å benytte seg av ikke-godkjente aktører, og at dette gjelder både offentlige og private virksomheter i tillegg til forbrukerne, sier Virke Servicehandel-sjefen.

– Dette er en lagseier der hele bransjen har bidratt, også arbeidstagersiden. Jeg opplever årets store kampanje «Initiativ for bærekraftig bilvask», som vi gjorde i samarbeid med Fellesforbundet, Handel og Kontor i Norge og Fellestiltakene LO-Virke, har gjort bidratt til å øke den politiske forståelsen av at noe måtte gjøres, sier Iman Winkelman.

 

Annonse
Annonse