Annonse
Foto: Norsk Gjenvinning
Norsk Gjenvinning:

– Ikke verdiskapende råvare

Dagligvarehandelen har spurt Norsk Gjenvinning Oslo om hva som skjer med Sørlandschips’ plastholdige papirposer når de kommer inn i deres avfallsstrøm.

– Med hjelp av verdens mest avanserte sorteringsanlegg kan vi velge hvordan dette materialet skal sorteres, og hvilken fraksjon det ender opp i. Utfordringen ligger ikke hos oss, men hos papirprodusentene, da dette blir «reject» i papirproduksjonsprosessen og ikke verdiskapende råvare, forteller informasjonssjef Bim Kase i Norsk Gjenvinning Oslo.

– Det er altså ikke hos oss det eventuelt stopper opp. Men dette er jo grunnen til at vi er så opptatt av dialog på tvers av hele verdikjeden. Intensjonene her er jo veldig gode, men dessverre får man ikke til det man skulle ønske, mener Kase.

– Hva som kan gjenvinnes har jo vi veldig god innsikt i, og vi kan bidra i designstadiet for at det skal fungere optimalt i gjenvinningsleddet. I tillegg er jo sorteringen viktig. Dess bedre vi er på kildesortering, jo bedre blir kvaliteten på avfallet – som da vil få en høyere gjenvinningsgrad og kan dermed bli til nye råvarer i en sirkulær økonomi, forteller hun.

Sørlandschips mener fortsatt at det er viktig at de nye chipsposene deres av plast og papir kildesorteres som papir, til tross for at kritikere hos Romerike avfallsforedling og konkurrenten Maarud ikke kjenner til gjenvinningsfasiliteter i Norge hvor posene vil bli resirkulert i dag.

På direkte spørsmål kan heller ikke Sørlandschips peke på et konkret anlegg, og svarer at «vi styrer jo ikke avfallsstrømmen. Om chipsposen havner samme sted som melkekartonger så vil papiret bli resirkulert. Vi mener flere anlegg burde være rigget for dette i Norge».

Slik sorteres drikkekartong:

Ifølge Grønt Punkt Norge, resirkuleres norske drikkekartonger på følgende måte:

Utsortert drikkekartong sendes til Fiskeby Board i Norrköping i Sverige. Her blir drikkekartongen til ny kartong som brukes til produksjon av blant annet pizza- og cornflakesesker.

Kartongene som ikke sorteres ut, følger de andre fiberstrømmene til gjenvinning og blir til nytt papir eller papp.

Kartongkubbene blandes med annen returfiber, og tromles sammen med vann i en maskin som kalles pulper. Her løsner plast- og aluminiumsbelegget fra fibrene. All farge og trykk sitter på dette belegget.

Massen siles for å fjerne urenheter som korker, lokk, plastbelegg og aluminium. Nå har man en fibersuppe som går videre inn i papirmaskinen. Her dampes kartongen og presses i flere trinn for å få ut alt vannet. Av det ferdige resultatet lages nye papir- og kartongprodukter, mens plastbelegg og andre urenheter blir utnyttet som energi i denne produksjonen.

Det er denne materialstrømmen Sørlandschips ønsker deres nye chipsposer skal være en del av.

Annonse
Annonse